Mesto 2013. 04. 08.

Všeobecná nemocnica Komárno vzdeláva sestry a pôrodné asistentky

Sestry komárňanskej nemocnice sa vzdelávajú po celý život.

nemocnica

Všeobecná nemocnica Komárno, prevádzkovaná neziskovou organizáciou FORLIFE a manažérsky riadená skupinou AGEL, v spolupráci s regionálnou Komorou sestier a pôrodných asistentiek, usporiadala akreditovaný odborný seminár okresnej úrovne na tému Problematika ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s neurologickými ochoreniami. Vzdelávacej akcie sa zúčastnilo až 125 sestier z komárňanskej nemocnice a sestier z okresných špecializovaných ambulancií.

Vzdelávacie podujatie bolo v rámci sústavného vzdelávania určené všetkým sestrám a pôrodným asistentkám pracujúcim v nemocničných ambulanciách a zariadeniach. „Podujatie bolo zamerané na problematiku starostlivosti o pacientov s rôznymi neurologickými ochoreniami, ktoré odprezentovali sestry z neurologického oddelenia Všeobecnej nemocnice v Komárne,“ uviedla námestníčka pre ošetrovateľstvo, PhDr. Zlatica Halmová.

Prvú prednášku s názvom „Život s Parkinsonovou chorobou“ predniesla vedúca sestra neurologického oddelenia Mgr. Melinda Kiss. Počas nej zdôraznila potrebu naučiť sa s touto zákernou chorobou žiť a bojovať proti všetkým telesným a duševným ťažkostiam, čo je zo strany pacienta a aj príbuzných rovnako dôležité ako samotná liečba.

Druhá prednáška na tému „Migréna“ bola prezentovaná ďalšou, skúsenou sestrou Ivetou Szabóovou. V rámci svojho bloku pripomenula nutnosť vzdelávania sa zdravotníkov a aj širokej verejnosti o tejto chorobe, ktorá trápi čoraz viac ľudí.

Tretia časť bola zameraná na starostlivosť o pacienta s „Nádorovým ochorením mozgu“. Počas nej Bc. Lýdia Slačková, zdôraznila negatívny dopad tohto závažného ochorenia na psychiku pacienta, a teda aj na dôležitosť práce sestry aj v duševnej oblasti.

Štvrtá prednáška s názvom „Žena a epilepsia“, prezentovaná Alžbetou Szabóovou, sa zaoberala dopadom ochorenia na jednotlivé životné etapy ženy a spôsobmi ich zvládania.

„Profesia sestry si vyžaduje celoživotné vzdelávanie umožňujúce odborne rásť, zvyšovať svoju profesionalitu, autonómnosť i kompetencie. Sestry v našej nemocnici si rozširujú svoje vedomosti a usilujú sa poznať a vedieť viac, lebo poznať a vedieť znamená aj poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť našim pacientom na vysoko profesionálnej úrovni. Odborné semináre patria medzi najčastejšie využívané metódy vzdelávania. Dôkazom toho je aj účasť na odborných vzdelávacích aktivitách, ktoré pravidelne organizujeme“, dodala Z. Halmová. Prednášky boli veľmi zaujímavé, poučné, o čom svedčí aj bohatá účasť a diskusia.

TEXT: Bc. Marta Csergeová, tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s.