Mesto 2013. 05. 23.

Všeobecná nemocnica Komárno zvyšuje profesionalitu personálu

Všeobecná nemocnica Komárno, prevádzkovaná neziskovou organizáciou FORLIFE a manažérsky riadená skupinou AGEL, spolu so Slovenskou lekárskou spoločnosťou, Spolkom lekárov v Komárne a spoločnosťou MARTEK MEDICAL a.s. usporiadala odbornú vedeckú pracovnú schôdzu pre lekárov.

nemocnica

Komárňanská nemocnica dbá na pravidelné vzdelávanie zdravotníckeho personálu, čoho dôkazom je aj štvrtý tohtoročný lekársky seminár, tento krát na tému Akútne prípady vo vybraných odboroch.

Prvú prednášku na téVšeobecná nemocnica Komárno zvyšuje profesionalitu personálu mu Akútne stavy vo vnútornom lekárstve pripravili mladí odborníci z interného oddelenia. Ďalej nasledoval tím neurológov, ktorý prednášal o akútnych prípadoch vyskytujúcich sa v neurologickom odbore. Účastníci si však mohli vypočuť prednášky aj o akútnych prípadoch v intenzívnej medicíne, chirurgii, či gynekológii a pôrodníctve.

„Veľmi dobre si uvedomujeme dôležitosť kontinuálneho vzdelávania zdravotníckeho personálu. Aj preto nemocnica pravidelne usporadúva odborné semináre nielen pre lekárov, ale aj sestry a pôrodné asistentky,“ uviedol námestník riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť, MUDr. Rudolf Pelikán, a dodal, že ho teší stále sa zvyšujúci záujem o podobné vzdelávacie akcie zo strany lekárov.

„Profesia lekára si vyžaduje celoživotné vzdelávanie sa. Väčšina kolegov si to aj veľmi dobre uvedomuje, čoho dôkazom je ich bohatá účasť na podobných seminároch,“ poznamenal námestník a podotkol, že tejto vedeckej pracovnej schôdze sa zúčastnilo viac než 100 lekárov nielen z komárňanskej nemocnice, ale aj okolitých neštátnych ambulancií.

Ďalší lekársky seminár sa uskutoční už 11.júna 2013. Zaujímavé prednášky naň si pripravia tento krát špecialisti v odbore pediatria.

TEXT: Bc. Marta Csergeová, tlačová hovorkyňa AGEL SK