Mesto 2018. 06. 28.

Výstavbu mosta medzi Komárnom a Komáromom skontrolovali ministri Érsek a Sólymos

Priebeh výstavby nového dunajského mosta medzi Komárnom a maďarským Komáromom preverili vo štvrtok v rámci ministerského kontrolného dňa minister dopravy a výstavy Árpád Érsek spolu s ministrom životného prostredia Lászlóom Sólymosom a maďarským zástupcom štátneho tajomníka rezortu národného rozvoja zodpovedného za dopravu Lászlóom Mosóczim. Spoločný projekt dvoch krajín je financovaný s príspevkom z fondov EÚ cez Nástroj na prepájanie Európy.

    „Ide o komplikovanú stavbu na rieke, závislú od počasia a stavu vodnej hladiny, a stavbári sa musia vyrovnať s viacerými technickými výzvami. Aj preto sme dnes prišli skontrolovať výstavbu a uistiť sa, že robíme všetko pre to, aby bol most hotový v roku 2019,“ povedal minister po obhliadke staveniska.

„Tento most by nemal mať meškanie, pokiaľ nebude nepriaznivá poveternostná situácia – na Dunaji mimoriadne veľká voda, takže do mája 2020 by sme ho mohli dať do prevádzky,“ reagoval Érsek na otázku TASR a dodal, že s mostom súvisiaci obchvat Komárna pripravujú spoločne s rezortom životného prostredia.

  „My ho ťažko začneme stavať v tomto volebnom období, ale v každom prípade spravíme všetko. Preto vyzývam aj mesto Komárno, aby pristupovalo k realizácii týchto možností veľmi svižne, aby sme mohli v spolupráci s ním pokročiť ďalej. Procesy sme zahájili, a prebiehajú,“ dodal Érsek k otázke prípravy obchvatu mesta.

Nový most bude postavený vo vzdialenosti 200 metrov vyššie od existujúceho železničného mosta. V súčasnosti je v Komárne pre osobnú automobilovú dopravu prístupný len Alžbetin most z roku 1892.

„Ako ministra životného prostredia ma veľmi teší, že most odľahčí už existujúci Alžbetin most, ktorý ústi do stredu miest,“ povedal Sólymos. Podľa ministra životného prostredia to pre ľudí okrem zlepšenia dopravného komfortu znamená menej výfukových plynov v ovzduší a čistejší vzduch v oboch mestách.

Nový most bude asymetrický s jedným pylónom s výškou okolo 90 m a závesnými káblami. Na most nadväzujú príjazdové cesty, ktoré si každá krajina buduje sama. Na slovenskej strane staviame 600 metrov dlhý cestný úsek s dvoma jazdnými pruhmi pripojený k ceste I/63 kruhovým objazdom.

Celkový rozpočet projektu je vyše 117 miliónov eur. Slovensko získalo z fondov EÚ (Nástroj na prepojenie Európy) viac ako 47 miliónov eur, Maďarsko môže počítať s príspevkom vo výške viac ako 52 miliónov eur.

Érsek a Mosóczi v Komárne podpísali dodatok k dohode medzi vládou Maďarska a SR o výstavbe cestného mosta ponad rieku Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Chľaba a Ipolydamásd. „Podpis tohto dodatku nám otvára priestor pre ďalšie cezhraničné mostné spojenie medzi Slovenskom a Maďarskom. Tento most je príležitosťou pre zlepšenie života ľudí v tomto regióne a naštartovanie ekonomického rastu,“ povedal Érsek.

Zmenou projektu sa dosiahlo zníženie nákladov a zjednodušenie technického riešenia. Výška oprávnených nákladov podľa nového návrhu realizácie diela z roku 2017 predstavuje 6,7 milióna eur, z toho pre slovenskú stranu ide o sumu vo výške 2,3 milióna eur na vybudovanie časti mostného telesa a prístupovej cesty k mostu.

Most bude dlhý 54 metrov. Bude na ňom povolený prejazd len pre vozidlá s maximálnou hmotnosťou do 3,5 t. Investorom výstavby je obec Chľaba s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Rezort dopravy vystupuje v prípade tohto Ipeľského mosta ako subjekt v rámci zmluvného vyjednávania.

(tasr, fotky: László Sólymos Facebook strana)