Mesto 2018. 06. 06.

Začali sa opravné práce na sklápacom moste

Slovenská správa ciest 1. júna začala práce na obnove vozovky takmer 50 ročného sklápacieho mosta v Komárne. Prvé dni boli zaznamenané veľké zápchy na Alžbetinom ostrove, kadiaľ vedie obchádzková trasa. Realizátor stavby sa podľa najnovších informácií bude preto snažiť práce ukončiť čo najskôr.

Most je súčasťou dôležitej tranzitnej trasy smerom do Maďarska a späť, ktorá patrí pod správu SSC. Mesto nemá právomoc zasahovať do rozhodnutí ohľadne opráv tejto trasy. Opravu objednala a verejnú súťaž realizovala SSC, vyhrala ju a práce realizuje firma Strabag s.r.o.. Podľa plánu má firma na ukončenie prác 8 týždňov, avšak podľa ich vyjadrenia – na základe žiadosti vedenia mesta – sa budú snažiť práce ukončiť v čo najskoršom termíne, ak počasie dovolí, tak aj do jedného mesiaca.

Oprava vozovky bude spočívať vo výmene špeciálnej asfaltovej vrstvy spolu so železnou armatúrou držiacou váhu vozovky v prípade otvorenia mosta. Ohľadne obchádzkovej trasy a jej vyznačenia treba podotknúť, že ju na podnet objednávateľa navrhol poverený dopravný inžinier a odobrilo ju príslušné oddelenie dopravnej polície. Mesto do tejto fázy zasahovať nemohlo. Mesto sa snažilo o to, aby dostali výnimku aspoň autobusy prevážajúce zamestnancov do Maďarska, inak ostatné autobusy a nákladné vozidlá nad 3,5 tony nemajú oprávnenie prejsť cez Alžbetin ostrov, nakoľko kvalita a šírka cesty to nedovoľuje.

Dopravná zápcha 1.júna na Alžbetínskom ostrove (foto: Nikolett B.)

Mesto upozorňovalo aj na fakt, že začiatok dovolenkovej sezóny nie je najvhodnejší termín na realizáciu prác, a tiež či by nebolo vhodnejšie počkať do odovzdania nového mosta, ale odborníci považovali za potrebnú opravu mosta v čo najskoršom termíne. Začiatok prác 1. júna bol podmienený zdĺhavým povoľovacím procesom.

Mesto verí, že problémy s prejazdom Alžbetinho ostrova citeľné počas prvých dní už v takej miere nenastanú, nakoľko sa udialo niekoľko menších doladení v označení obchádzkovej trasy. Bola vykonaná úprava riadenia dopravy mestskou a štátnou políciou, aby sa zamedzilo neoprávnenému vstupu vozidiel na obchádzkovú trasu. Mesto sa snaží o obchádzke informovať v čo najširšom spektre médií a tiež na obchádzku upozorniť firmy prevádzkujúce navigačné aplikácie.

Počas opravy mosta je síce možné použiť obchádzkovú trasu cez Alžbetin ostrov, ale odporúčame ju využiť len v naozaj opodstatnených prípadoch. Do Budapešti je lepšie využiť trasu smerom na Štúrovo a do Győru smerom na Medveďov. Pešia doprava, cyklisti a motocyklisti (ak budú motocykel cez most tlačiť) majú možnosť prejazdu, čo môže tiež odľahčiť dopravu cez obchádzkovú trasu.

Žiadame vás o pochopenie a ochotu tolerovať nepríjemnosti spojené s opravou mosta. V konečnom dôsledku je táto oprava veľmi potrebná, nakoľko podľa meraní cez most denne prejde okolo 6-7 tisíc vozidiel a pri tak veľkej intenzite dopravy je bezpečnosť mosta prvoradá.