Mesto 2018. 07. 16.

Po rekonštrukcii opäť otvorili sklápací most

V pondelok po 14.00 hodine opäť otvorili opravený, vynovený sklápací most pre potreby osobnej dopravy. Počas poldruha mesačnej úplnej uzávery bola vymenená betónovo-asfaltová vrchná vrstva vozovky. 

Práce boli vykonané na základe poverenia prevádzkovateľa komunikácie, Slovenskej správy ciest firmou Strabag. Uzavretie mosta počas dovolenkovej sezóny zapríčinilo mnohé dopravné zápchy v Komárne, nakoľko niekoľko tisíc vozidiel denne smerujúcich do Maďarska bolo nútených využiť obchádzkovú trasu, úzku a na tento účel nie príliš vhodnú cestu cez Alžbetin ostrov.

V pondelok objednávateľ skontroloval kvalitu vykonaných prác a následne, poobede povolil opätovné otvorenie mosta a danie komunikácie do užívania.

Práce naplánované na 8 týždňov boli ukončené v predstihu, za 6 týždňov. Ešte rýchlejšie ukončenie prác komplikovalo občasné nepriaznivé počasie a rôzne iné, nepredvídané okolnosti spôsobujúce menšie časové sklzy.

Celková hodnota odvedených prác pri obnove vozovky mosta je 145 tisíc eúr. Nakoľko do základnej spevnenej vrstvy bola vložená špeciálna oceľová konštrukcia, práce bolo možné prevádzať jedine pri úplnej uzávere komunikácie.

Sklápací most v Komárne v auguste tohto roka oslávi okrúhle 50. výročie svojej existencie. Do prevádzky bolo dané v rušnom roku 1968. Opravné práce boli prevedené už aj v roku 2009, vtedy boli opravené, spevnené nosné konštrukcie mosta. Podľa meraní štatistikov most denne  využíva v priemere okolo 6 tisíc účastníkov cestnej premávky.