Kultúra 2017. 04. 10.

Žiaci Gymnázia Hansa Selyeho sú neporaziteľní – ďalšie úspechy na športových súťažiach

Veľké úspechy komárňanského Gymnázia Hansa Selyeho v športových súťažiach pokračovali aj minulé týždne.
22. marca 2017 sa konal celoslovenský turnaj maďarských gymnázií na Slovensku v basketbale, ktorého usporiadateľom bolo Gymnázium Hansa Selyeho a Štefan Paraska, učiteľ telesnej výchovy. Basketbalový turnaj slávnostne otvoril László Stubendek, primátor mesta Komárno, otváracieho ceremoniálu sa zúčastnili aj Beáta Dobay, vedúca katedry Univerzity J. Selyeho v Komárne, Péter Kovács hlavný organizátor turnaja a Imre Andruskó, riaditeľ Gymnázia Hansa Selyeho. Podujatie podporilo Mestské zastupiteľstvo v Komárne a Univerzita J. Selyeho.

Basketbalového turnaja sa zúčastnilo 6 chlapčenských a 6 dievčenských družstiev: bratislavské Gymnázium s VJM (chlapci, dievčatá), šamorínske Gymnázium Imre Madácha s VJM (chlapci), komárňanské Gymnázium Hansa Selyeho (chlapci, dievčatá – družstvo A a B), rimavskosobotské Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi (chlapci, dievčatá), dunajskostredské Súkromné gymnázium s VJM (chlapci, dievčatá), komárňanská Cirkevná spojená škola MARIANUM (chlapci), Gymnázium Móra Jókaiho v meste Komárom (dievčatá).
Družstvá odohrali medzi sebou veľmi napínavé zápasy, nakoniec v kategórii chlapcov sa víťazom stalo družstvo Gymnázia Hansa Selyeho, na druhom a treťom mieste sa umiestnili družstvá Cirkevnej spojenej školy Marianum a Gymnázia Imre Madácha. Turnaj dievčat vyhralo tiež Gymnázium Hansa Selyeho, po ňom sa umiestnilo dunajskostredské Súkromné gymnázium a bratislavské gymnázium.

Členovia družstiev Gymnázia Hansa Selyeho:
Chlapci: Richard Kajtor, Máté Fibi, Erik Csóka, Gergely Vida, Ádám Kürthy, Gergő Takács, Erik Zakál, Árpád Komár, Ádám Százvai, Tomáš Dobroczki
Dievčatá „A“: Dominika Talian, Fruzsina Fehér, Réka Nagy, Kinga Czibor, Emma Pongrácz, Anna Pongrácz, Kitti Kocskovics, Mónika Horváth, Luca Szombath
Dievčatá „B“: Lilla Pint, Viktória Varga, Barbara Hanko, Zsuzsanna Vanya, Tímea Fiala, Eszter Ádám, Rebeka Veszprémi, Nikola Téglás, Sára Kovarčík, Lili Rácz

25. marca 2017 sa konali preteky dračích lodí v maďarskom meste Vác, ktorých sa po prvýkrát zúčastnilo aj družstvo nášho gymnázia. Členovia nášho tímu, ktorý si získal 1. miesto, boli Kinga Czibor, Réka Nagy, Dávid Koczkás, István Csontos, Csanád Árpád Vörös, Mátyás Kara, Attila Čermák. Na preteky ich pripravil Štefan Paraska, učiteľ telesnej výchovy.

Všetkým našim víťazným tímom gratulujeme a prajeme ešte veľa úspechov!

-Orsolya Vajányiová-