Mesto 2013. 05. 09.

ZŠ Ul. pohraničná v Národnej rade ako jeden z vystavovateľov Zelených škôl

Každoročne v apríli sa v rámci ekologických aktivít na ZŠ Pohraničná uskutočňuje niekoľkodňový interaktívny projekt. Tento rok bol zameraný na prevenciu hromadenia odpadu a zbytočného nakupovania nových vecí. Hlavným cieľom projektu „RECY – VECI“ (retro dizajn) bolo podnietiť žiakov k tvorbe zaujímavého a nápaditého dizajnu recykláciou – zhodnotením použitých a odhodených vecí a materiálov, ktoré sa nachádzali v škole.

3

Vyhlásená bola aj špeciálna téma 2013 : 120 výročie založenia ZŠ Ul. pohraničná v Komárne. Vítané boli výrobky, ktoré by sa dali akýmkoľvek spôsobom použiť pri slávnostnom otvorení školského roka 2013/2014. Napríklad informačné tabule, dekorácie, nábytok, darčeky a podobne.

Tímy žiakov súťažili podľa vlastného záujmu v tematických oblastiach : Módny dizajn a Hračky od babičky , Zelené solitéry, Retro vizuály, Priemyselný dizajn  a Nábytok s dušou.

Všetky Recy – veci mali úspech, dizajnové výrobky boli kvalitne vypracované a mali vysokú pridanú hodnotu. Žiaci sa naučili brúsiť, pracovať s tmelom, natierať, vytvoriť mozaiku z kachličiek, čalúniť stoličky, šiť tašky a hračky, vytvárať veľké textilné obrazy, rámovať umelecké diela, zostrojiť vtáčie búdky a zelené solitéry. Víťazom projektu sa nakoniec stal retro stolík s kachličkovou mozaikou.

[juicebox gallery_id=”5″]

Najaktívnejší žiaci environmentálneho projektu Recy – veci strávili Deň Zeme v priestoroch galérie Národnej rady SR na bratislavskom hrade.  Akciu organizovalo Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica pod záštitou predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prof. RNDr. Mikuláša Hubu Csc.

Bohatý program pozostával z nasledujúcich aktivít: vzdelávacie  programy so zameraním na environmentálne témy, exkurzia na trase Devínska Kobyla – Devín, tvorivé dielne, ekodivadielká a výstavky, infostánky a aktivity v réžii bratislavských mimovládnych organizácii, výstava posterov  od Zelených škôl z celého Slovenska – medzi nimi aj poster ZŠ Pohraničná  RECY- VECI.

TEXT a FOTO: K. Bugáňová, ZŠ Pohraničná

Vyjadrite svoj názor