štvrtok, júl 18. - Frigyes (hu) - Kamila (sk) 1 EUR = 326 HUF 19 °C
Región

Ministerstvo životného prostredia chce podporiť výstavbu kanalizácií na Žitnom ostrove

Vláda SR schválila zmenu Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP). Ministerstvo tak plánuje vo väčšom množstve financovať odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach.

Ministerstvo vyčlenilo na projekt finančné prostriedky vo výške 30,9 mil. eur, ktoré sa usporili pri verejných obstarávaniach. Finančné prostriedky budú využité v dvoch rovinách. V prvej to bude na podporu odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd,  monitorovania vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach a na budovanie kanalizácií a čistiarní odpadových vôd v obciach na Žitnom ostrove. Druhou oblasťou je navýšenie prostriedkov, ktoré slúžia na sanáciu environmentálnych záťaží.

Napriek tomu, že Žitný ostrov je najväčšou zásobárňou pitnej vody, a až tretina obcí v oblasti nemá vybudovanú kanalizáciu. Ministerstvo chce navýšiť finančné prostriedky na výzvu, z ktorej si jednotlivé obce budú môcť zafinancovať výstavbu kanalizácií a čistiarní odpadových vôd.

Po schválení zmeny Operačného programu musí návrh zmeny schváliť ešte Európska komisia. Tá má na to povinnosť do troch mesiacov od oficiálneho predloženia návrhu, čo bolo v tomto prípade už 28. februára 2019.

Zdroj: minzp.sk, facebook.com/L.Solymos

FEL