Mesto 2017. 06. 15.

Divadelná kvapka krvi v Komárne

Hematologicko-transfúzne oddelenie Všeobecnej nemocnice Komárno, prevádzkovanej neziskovou organizáciou FORLIFE a manažérsky riadenej skupinou AGEL v spolupráci so Slovenským červeným krížom a spoločnosťou Kaufland Slovenská republika v.o.s., 14. júna 2017, pri príležitosti Svetového dňa divadla zorganizovalo v priestoroch Jókaiho divadla v Komárne akciu s názvom „Divadelná kvapka krvi“.

Oddelenie hematológie a transfuziológie (HTO) v Komárne, včera od 8:00 do 11:00 hodiny poskytlo možnosť všetkým darcom krvi k zaujímavému zážitku vo forme možnosti darovania krvi priamo v budove Jókaiho divadla v Komárne. „Veľmi nás potešila táto akcia ako aj pozitívny prístup zo strany prevádzkovateľa divadla ale hlavne z radov našich darcov. Tejto akcie sa dnes zúčastnilo 27 darcov krvi, čo je pri súčasnom trende poklesu počtu darcov potešujúcim číslom. Darcovia si pochvaľovali zmenu vo forme netradičných priestorov a dostali sme množstvo pozitívnych ohlasov. Veríme, že majú takéto projekty potenciál a preto sa už teraz tešíme na ďalšie ročníky Divadelnej kvapky krvi,“ uviedla primárka hematologicko-transfúzneho oddelenia MUDr. Enikő Radi.

Darcom krvi sa môže stať každý zdravý človek vo veku od 18 do 65 rokov vážiaci viac ako 50 kg. Či je darca vhodný na odber krvi posúdi individuálne lekár priamo na oddelení hematológie a transfuziológie. Deň pred odberom by mal darca veľa piť, nejesť mastné jedlá, nepiť alkohol a ráno by si mal dať ľahké raňajky.

Mgr. Marta Csergeová,
tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s.