Región 2013. 12. 06.

Hurbanovčania nechcú vrtule

Mestské zastupiteľstvo schválilo znovu zámer výstavby veterných elektrární. Občianska iniciatíva za mesto Hurbanovo a okolie bez vrtúľ protestuje a žiada referendum a varuje pred negatívnym dopadom na všetkých, čo budú bývať len pár kilometrov a menej od veterných turbín.

Veterným elektrárňam vyčítajú vytváranie počuteľného hluku aj ultrazvuku, negatívny vplyv na včely, vtáctvo aj voľne žijúcu zver, znižovanie hodnoty krajiny, ceny nehnuteľností a negatívny vplyv na turizmus.

Žiadajú verejnú diskusiu o plánovanej výstavbe veternej elektrárne – aby mestské zastupiteľstvo rozhodlo až na základe ľudového hlasovania.
Bratislavská spoločnosť ešte v roku 2012 predložila mestu na posúdenie zámer postaviť a sprevádzkovať sústavu veterných elektrární. Mali by stáť na okraji Hurbanova smerom na Svätý Peter. Spoločnosť sa zaviazala vybaviť všetky potrebné povolenia, vlastníkom dotknutých pozemkov za každé stanovište veternej elektrárne vyplatiť jednorázovú sumu 33-tisíc eur. Z deviatich prítomných poslancov hlasovali štyria za, štyria proti a jeden sa hlasovania zdržal. Návrh vtedy neprešiel.

V ďalšom pokračovaní v roku 2013 sa teraz zámer výstavby veterných elektrární dostal na program zastupiteľstva opäť. Ako uvádza zápisnica z rokovania poslancov, k doterajším podmienkam pribudla odmena 8-tisíc eur na 1 megawatt inštalovaného výkonu elektrární, a to za každý začatý rok prevádzky elektrárne. Tentoraz bolo prítomných jedenásť poslancov, šiesti z nich hlasovali za a návrh tak schválili.

Keďže zastupiteľstvo súhlasilo, primátorka Hurbanova podpísala s bratislavskou spoločnosťou zmluvu o vzájomnej spolupráci pri výstavbe sústavy veterných elektrární.

Na rokovaní zastupiteľstva sa poslanci zaoberali aj názormi niektorých občanov na zamýšľané budovanie veterných elektrární. Podľa informácie z rokovania, proces ďalšej prípravy budovania veterných elektrární zatiaľ stagnuje, pretože na úrovni Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy nie sú vyriešené technické otázky napojenia dvoch dokončených veterných parkov na rozvodnú sieť.

Aký názor máte vy, napíšte nám!

(zdroj: sme.sk, foto: wikimédia)