Mesto 2016. 09. 14.

Jedna z najdôležitejších vzdelávacích podujatí pre zdravotníkov na Slovensku privíta špičkové osobnosti z oblasti zdravotníctva a cez 800 účastníkov

Všeobecná nemocnica Komárno, prevádzkovaná neziskovou organizáciou FORLIFE a manažérsky riadená skupinou AGEL, tento rok už po piaty raz zorganizuje významnú celoslovenskú konferenciu s medzinárodnou účasťou. Konferencie sa v tomto roku zúčastní viac než 800 špecialistov z viacerých zdravotníckych oblastí. Konferencia „Bezpečnosť pacienta – Bezpečnosť zdravotníckeho pracovníka“ sa uskutoční vo štvrtok 29. septembra v Mestskom kultúrnom stredisku Komárno so začiatkom o 9.00 hodine.

Prínos a dôležitosť celoslovenskej konferencie zameranej na bezpečnosť pacientov, bezpečnosť zdravotníckych pracovníkov sú nepopierateľné, pretože práve zdravotnícky personál je v neustálom kontakte s pacientmi. „Vďaka vzdelávaniu  v tejto oblasti zdravotnícky personál si zvyšuje svoje poznatky v identifikácii rizík, vo vytváraní bariér a zavádzaní  hlavne preventívnych  opatrení.  Tieto dôvody nás vedú k presvedčeniu, že zorganizovanie odborného podujatia prispeje k mnohým riešeniam veľmi aktuálnej  a diskutovanej problematiky, orientovanej na pacienta a jeho bezpečnosť. Ku kvalite a prínosu tohto podujatia prispieva v obrovskej miere aj účasť špičkových odborníkov, akými sú napríklad doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS, ktorý je okrem mnohých významných funkcií aj prezidentom Fóra infekčnej, tropickej a cestovnej medicíny a ktorého Oxford Encyclopedia zaradila medzi najvýznamnejšie osobnosti Českej a Slovenskej republiky ako aj jeden z garantov konferencie, MUDr. Peter Bandura, PhD., expert Ministerstva zdravotníctva SR pre bezpečnosť pacientov. Pokladali sme za nevyhnutné osloviť práve tých najšpičkovejších odborníkov, ktorí sa výsostne zaoberajú problematikou bezpečnosti pri práci s pacientmi, aby sme mohli účastníkom odovzdať čo možno najviac poznatkov v tej najvyššej kvalite, ktoré by vedeli uplatniť aj v praxi. Vzhľadom ku kvalite plánovaných prednášok počítame aj tento rok s plodnou diskusiou, ktorá vždy svedčí o vysokej miere záujmu účastníkov konferencie. Teším sa na odborné stanoviská, teoretické poznatky, praktické skúsenosti, lebo určite prinesú nové podnety,“ vysvetlila námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo, PhDr. Zlatica Halmová, MPH, ktorá je zároveň garantom vzdelávacieho podujatia.

Celoslovenská konferencia sestier sa tento rok organizuje už piaty krát a patrí k najvýznamnejším podujatiam takéhoto charakteru nielen v regióne ale aj v celoslovenskom meradle. Dôkazom vysokej úrovne a významu podujatia je aj jej medzinárodná účasť. Konferencie sa v tomto roku zúčastnia významné osobnosti z oblasti zdravotníctva nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky. „Cieľom konferencie je motivovať a zároveň poskytnúť aktuálne informácie zdravotníckym pracovníkom s cieľom zvyšovania bezpečnosti pacientov“, uviedol riaditeľ nemocnice Mgr. Viktor Dudáš.

Organizátormi konferencie s medzinárodnou účasťou sú FORLIFE n.o., Všeobecná nemocnica Komárno, Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Komárne a Spoločnosť prevencie nozokomiálnych nákaz. „Táto konferencia patrí k významným podujatiam, ktorá sa organizuje v regióne a má už svoju tradíciu. „Posolstvom akcie je poskytnutie priestoru pre výmenu skúseností a poznatkov a z toho vyplývajúce neustále zvyšovanie kvality a úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ dodala PhDr. Zlatica Halmová, MPH.

Mgr. Marta Csergeová
tlačová hovorkyňa AGEL SK

Foto: ilustračné foto

pozvanka-a-program-na-konferenciu-1 pozvanka-a-program-na-konferenciu-2 pozvanka-a-program-na-konferenciu-3 pozvanka-a-program-na-konferenciu-4