Mesto 2017. 05. 22.

Komárňanská nemocnica si uctila prácu sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier

Všeobecná nemocnica Komárno, prevádzkovaná neziskovou organizáciou FORLIFE a manažérsky riadená spoločnosťou AGEL SK, v spolupráci s regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Komárne, 18. mája 2017, na počesť Medzinárodného dňa sestier, ktorý sa konal 12. mája, uctila povolanie sestier a pôrodných asistentiek z celého komárňanského okresu. Na tomto podujatí, ktoré sa konalo o 13:00 hodine, v Dome Matice Slovenskej v Komárne sa zúčastnilo 200 sestier a pôrodných asistentiek nielen z komárňanskej nemocnice ale aj z okresných ambulancií a iných súkromných zdravotníckych zariadení.

Kultúrny program, ktorým vyjadruje vedenie nemocnice vďaku všetkým sestrám a pôrodným asistentkám sa stáva tradíciou. V tomto roku však organizátori prekonali minulé ročníky. Odborno – kultúrny program sa začal živou interpretáciou hymny sestier v podaní pani Karin Olasovej, populárnej herečky, speváčky a moderátorky, ktorá vystúpila v priebehu programu viackrát. Program pokračoval príhovorom pani námestníčky riaditeľa pre ošetrovateľstvo, PhDr. Zlatice Halmovej, MPH a následne príhovorom riaditeľa FORLIFE n.o., Všeobecnej nemocnice Komárno, Mgr. Viktora Dudáša. Vo svojich príhovoroch vyjadrili vďaku a prízvukovali nenahraditeľnú pozíciu sestier v zdravotníctve.

Súčasťou programu boli aj viaceré vystúpenia v podaní hercov dramatického krúžku Dramaťák z Gymnázia Ľ. J. Šuleka. Tento program bol výberom toho najlepšieho z viacerých muzikálových predstavení Dramaťáku a tešil sa mimoriadnemu záujmu obecenstva. Odborná časť programu bola venovaná prednáške vedúcej sestry pediatrického oddelenia PhDr. Eleonóre Mészáros na tému „Profesionálny imidž sestry“, v ktorom prízvukovala dôležitosť správneho prístupu a vnímania vlastnej práce sestier. V záverečnej fáze programu potešilo publikom vkusné vystúpenie vo forme „pole dance“, teda tanca pri tyči, ktoré bolo poetickou variáciou na tradičné tango.

„Dvanásty máj je Medzinárodným dňom sestier. Tento deň je preto venovaný všetkým sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré si vybrali najkrajšie a najhumánnejšie, ale aj najťažšie povolanie. Práca sestier a pôrodných asistentiek v zdravotníctve je nenahraditeľná. Je sprevádzaná úctou k životu a ľudskej dôstojnosti. Toto povolanie si vyžaduje mnoho odborných vedomostí,  ale aj veľkú dávku ľudskosti a empatie. Každý, kto zasvätil svoju prácu pomoci druhým si zasluhuje úctu. Každý, kto zdokonaľuje svoje vedomosti a cibrí svoju múdrosť vo svojom odbore si zasluhuje obdiv a uznanie,“ uviedla vo svojom príhovore organizátorka, námestníčka pre ošetrovateľstvo komárňanskej nemocnice, PhDr. Zlatica Halmová, MPH s tým, že ďakuje v mene sestier aj spoločnostiam Perfect Distribution a Darton za sponzorovanie tohto predstavenia.

Mgr. Marta Csergeová,
AGEL SK a.s.

Kultúrny program sa tešil veľkému úspechu.