Mesto 2017. 04. 05.

Komárňanský mestský úrad obdaroval Všeobecnú nemocnicu Komárno

Všeobecná nemocnica Komárno, prevádzkovaná neziskovou organizáciou FORLIFE a manažérsky riadená skupinou AGEL, dostala finančný dar od Mestského úradu Komárno vo výške 950 EUR. Tento dar nemocnica využila na nákup zdravotníckych pomôcok pre oddelenie vnútorného lekárstva.

Nemocnica darovanú sumu využila na nákup dvoch inhalátorov a jednej biolampy pre potreby oddelenia vnútorného lekárstva. „Pre pacientov s respiračným ochorením sme zaobstarali dva inhalátory s funkciou „Sidestream“, ktoré zvyšujú výkon zo 6 litrov na 16 litrov za minútu a podstatne tak skrátia dobu inhalácie z 15 až 17 minút na 6 až 8 minút. Vďaka týmto inhalátorom sa tak zlepší a urýchli na našom oddelení liečebný proces. Zaobstaranie biolampy výrazne urýchľuje hojenie rán a zlepšuje celkový zdravotný stav pacientov trpiacich preležaninami resp. otvorenými ranami. Vďaka týmto zdravotníckym pomôckam máme možnosť zvýšiť úroveň starostlivosti pre občanov nášho mesta a regiónu a skrátime dobu hospitalizácie našich pacientov,“ uviedol primár oddelenia vnútorného lekárstva MUDr. Marián Lacko.

Oddelenie vnútorného lekárstva má 57 postelí, z toho 5 na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS). Toto oddelenie poskytuje širokú škálu diagnostickej a liečebnej starostlivosti, a to pri ochoreniach srdcovocievnych, tráviacich, hematologických aj nefrologických, kde úzko spolupracuje s nefrologickou ambulanciou a hemodialyzačným strediskom. V posledných dvoch rokoch sa na oddelení výrazne skvalitnila diagnostika a tým aj liečba v oblasti ochorení srdca.

Za tento finančný dar sme veľmi vďační a veríme, že zakúpené zariadenia opäť posunú kvalitu nami poskytovanej zdravotnej starostlivosti na vyššiu úroveň,“ dodal riaditeľ nemocnice Mgr. Viktor Dudáš.

-Mgr. Marta Csergeová-
tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s.