Mesto 2019. 05. 02.

Komárno otvára komplexnú enviromentálnu kampaň

V piatok 26. apríla sa konala tlačová konferencia v malej miestnosti mestskej radnice za účasti vedenia mesta Komárno a zástupcov spoločností KompAkt a 22MEDIA. Témou tlačovej konferencie bolo spustenie kampane „480“.

Profesionálne zázemie kampane zabezpečuje KompAkt, pričom jej tvorivú časť podporuje 22MEDIA.
Názov kampane naznačuje, že jedna osoba v Európskej únii vyprodukuje 480 kg odpadu za rok. Prioritnou úlohou kampane bolo upozorniť okrem ekologického myslenia aj na význam úspor pri tvorení menšieho množstva odpadu, ako aj na dôležitosť triedenia odpadu.

Mesto Komárno v súčasnosti produkuje 16 000 ton odpadu, ktorý by podľa odborníkov mohol byť znížený  o 80 až 90 %. Triedený odpad možno recyklovať. Okrem toho odvoz separovaného odpadu nie je nákladný, kým za odvoz netriedeného sa platí.

V tomto roku príslušné ministerstvo dalo zaplatiť obciam a mestám osobitný poplatok na základe množstva ich neseparovaného odpadu, ktorý bude v tomto roku Komárno stáť 84 000 eur a budúci rok môže prekročiť až 150 000 eur. To všetko mimo všeobecných povinných poplatkov za zber komunálneho odpadu, ktoré v súčasnosti presahujú jeden milión eur a k týmto nákladom okrem obyvateľov výrazne prispieva aj mesto zo svojho rozpočtu.

Primátor Komárna Béla Keszegh, povedal, že vďaka súdržnosti by naše mesto mohlo byť nielen krajšie, modernejšie a čistejšie a úspory vzniknuté zbieraním odpadu a znížením produkcie odpadu by sa mohli využiť na užitočnejšie, zmysluplnejšie účely.

Z mestského úradu boli odstránené všetky plasty, na festivaloch boli uzavreté zmluvy, ktoré zaväzujú poskytovateľov služieb k používaniu kompostovateľných nástrojov. Mesto vyčlenilo 160 000 eur z rozpočtu na rekonštrukciu mestských kontajnerových staníc, na obnovu kontajnerov, ďalej vyčlenilo z rozpočtu 2 000 eur pre základné školy na zabezpečenie podmienok v školách triediť odpad a šetriť prírodu a z iného fondu prispieva na vybudovanie ich komunitných záhrad. Mesto sa popritom pripravuje na výstavbu mestskej kompostovej stanice v Hadovciach v hodnote 1,4 milióna eur.

Podrobnosti o kampani nájdete na stránke https://www.480.sk/, kde môžete sledovať ich celoročný akčný plán: vzdelávanie, informácie, užitočné tipy na zmenu životného štýlu a redukciu vytvárania odpadu. Mesto Komárno zabezpečí k tomuto všetky potrebné podmienky.

Súvisiace video si môžete pozrieť TU: