Región 2020. 04. 21.

Krízový štáb prijal nové opatrenia pri prechode cez hranice

Nové opatrenia platia pre pendlerov i pre osoby prechádzajúce cez hranice. Štáb tiež zverejnil potrebné tlačivá a výnimky.

Pendleri sa budú musieť po novom od 1. mája pri každom vstupe do SR preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19, ktorý nesmie byť starší ako 30 dní. V piatok 17. apríla 2020  o tom informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Trojjazyčné potvrdenie o zamestnaní od 23. apríla

Potvrdenie od zamestnávateľa bude potrebné predložiť na hraničnom priechode pri vstupe na územie Slovenska. Toto trojjazyčné potvrdenie je najlepšie stiahnuť a vyplniť už teraz a začať ho používať čo najskôr, napriek tomu, že do 23. apríla sa ešte stále stačí preukázať potvrdením od zamestnávateľa, potvrdením o výkone práce alebo pracovnou zmluvou s uvedením miesta výkonu práce, zamestnanca a zamestnávateľa.

Tlačivo nájdete na stiahnutie TU.

Tzv. pendleri sa musia od 1. mája preukázať negatívnym testom nie starším ako 30 dní.

Definícia tzv. pendlerov, podľa ÚVZ, platí pre zamestnancov, ktorých miesto práce, respektíve miesto bydliska od otvoreného hraničného priechodu je 30 kilometrov pozemnou cestou.

Karanténne opatrenia a výnimky platné od 20. apríla

Štátnej karanténe sa vyhnú tehotné ženy či osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu. Pre tento účel budú potrebovať potvrdenie od lekára a výsledok negatívneho testu na ochorenie COVID-19, ktoré nie je staršie ako 48 hodín. „Ak tieto dve podmienky splnia, nejdú do štátnej karantény, ale do domácej izolácie,“ vysvetlil hlavný hygienik Ján Mikas.

Do zoznamu výnimiek z povinnej karantény sa dostali zdravotnícki pracovníci s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí pracujú v Juhomoravskom, Zlínskom, Moravskosliezskom, Olomouckom kraji v Českej republike. Podmienkou je potvrdenie od zamestnávateľa a negatívny test na COVID-19, nie starší ako 48 hodín.

Výnimky z povinnej karantény platia aj na vodičov nákladnej dopravy, posádky lodnej dopravy či rušňovodičov, ktorí cestujú na územie SR inými spôsobmi dopravy. Potvrdenie od zamestnávateľa je v tomto prípade potrebné. Ďalšiu výnimku dostali osoby, ktoré vstupujú a opúšťajú SR s cieľom liečby vážnych zdravotných stavov, tranzit príslušníkov policajných zborov, prechádzajúcich cez územie SR na plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v Európskej únii a príslušníci Ozbrojených síl SR a NATO. Na vykonanie tranzitu občanov členských štátov EÚ, navracajúcich sa domovskej krajiny bez zastavenia.

Zdroj: minv.sk