Kultúra 2017. 05. 22.

Medzinárodná komplexná elektrotechnická súťaž (SPŠ KN)

V dňoch 4. – 6. mája sa Stredná priemyselná škola už sedemnástykrát zúčastnila súťaže, do ktorej sa zapájajú odborné školy vyučujúce v maďarskom jazyku. Tohto roku sa súťaž konala v srbskom meste Ada. Z každej školy sa mohlo do súťaže zapojiť štvorčlenné družstvo.

Nás reprezentovali: Alexander Méhes (III. F), Szabó Dominik, Ulrich Bálint a Vasi Márk (III. G), ktorých sprevádzali ako pedagogický dozor Tímea Pásztor a Peter Szajkó.

V prvý deň si súťažiaci zmerali sily v teoretickej časti, kde riešili úlohy z elektrotechniky a elektroniky, v rámci súťažného kola zameraného na informatiku riešili úlohy týkajúce sa programu Excel. Na druhý deň mali zostrojiť premerať jeden zdroj. Zhotovené zariadenia si mohli súťažiaci odniesť domov. Výsledky boli nasledovné:

V rámci súťaže družstiev:      1. miesto: Komárno

  1. miesto: Budapešť
  2. miesto: Satu Mare
  3. miesto: Ada

V súťaži jednotlivcov:             1. miesto: Alexander Méhes, III. F

  1. miesto: Vasi Márk, III. G.

Autorka: Ing. Tímea Pásztor
Preklad: Mgr. Eva Kossárová