Kultúra 2017. 01. 02.

Najkrajší dar je pomáhať!

Zdravie je najdôležitejšia hodnota života. Zdravý človek má tisíc prianí a chorý má len jedno. Týmito myšlienkami sa zaoberali aj členovia nášho lego tímu.

Na Základnej škole Ul. Pohraničná už niekoľko rokov pôsobí COUNTER TEAM, ktorý tvoria žiaci z rôznych ročníkov. Každoročne sa pod vedením skúsenej trénerky Ing. Mgr. Júlii Bundovej pripravujú a zúčastňujú najväčšej robotickej súťaže First Lego League (FLL) v Bratislave. Ich úlohou je postaviť a naprogramovať roboty, ktoré plnia rôzne úlohy na hracej ploche. V rámci súťaže sa hodnotí aj tímový charakter skupiny, ako sú schopní so sebou efektívne komunikovať, zdieľať nápady a spolupracovať. Dôležitou súčasťou súťaže je vypracovanie výskumnej úlohy, ktorej téma tento rok bola Animal Allies – Zvieratá a ľudia a prezentáciou ktorej získali 2. miesto.

Predmetom bádania a prezentácie nášho tímu boli zdravotné účinky delfinoterapie pri ťažkostiach spôsobených detskou mozgovou obrnou. Delfinoterapia priaznivo vplýva už niekoľko rokov na zlepšenie zdravotného stavu jedného z našich žiakov. Robko, žiak V.A triedy, je práve kvôli tejto chorobe integrovaný. Sme presvedčení, že spoločné vzdelávanie znamená rovnakú šancu pre každého. Podporuje sociálne učenie a pomáha pri začlenení sa do spoločnosti. Vedie k tolerancii, schopnosti prijať jeden druhého a naučiť sa spoločne žiť.

S nápadom, ako vyriešiť problém a pomôcť nášmu spolužiakovi, prišli sami žiaci. Krásnu myšlienku plnú empatie a filantropie: venovať dobročinný príspevok Robkovi a jeho rodičom na ďaľšiu delfinoterapiu, podporilo aj vedenie školy.

S blížiacimi sa Vianocami sme začali organizovať Dobročinnú vianočnú akadémiu. Učitelia so žiakmi pripravovali bohatý a pestrý program, členovia tímu oslovovali firmy a sponzorov. V tento výnimočný deň sme boli plní očakávania a emócií, ako to všetko dopadne. Pri pohľade na sálu, zaplnenú až do posledného miesta, sme mali obrovskú radosť. Ešte väčším prekvapením bola krásna suma z dobrovoľných príspevkov v hodnote 710,- Eur, ktoré sme slávnostne odovzdali Robkovej mamičke, pani Dickovej.

Najväčšou odmenou pre nás všetkých však bola čarovná atmosféra tohto vianočného večera. Uvedomili sme si, že keď chceme našich žiakov pripraviť na plnohodnotný život v spoločnosti, musia sa naučiť poznávať život okolo seba, hodnotiť, čo je pre nich a pre druhých dobré a správne. Vedieť prepojiť myseľ so srdcom a robiť dobré skutky, to je najväčšie bohatstvo ukryté v našich deťoch.

Ďakujeme všetkým za pomoc!

kolektív ZŠ Pohraničná 

Text: ZŠ Pohraničná
Foto: Archív ZŠ Pohraničná

img_7957 img_7942 img_7654 img_7480 img_7280 img_7177 img_7094 img_7015 img_7006 dscn5001 dscn4991 dscn4986