Mix 2020. 10. 28.

Nemocnica a sanitári v maďarskom Komárome dostali rúška a rýchlotesty

Balík zdravotníckych ochranných prostriedkov doručil dr. Attila Molnár, primátor Komáromu dotknutým osobám počas minulého týždňa.

Primátor uviedol, že teraz je ešte viac potrebná príkladná spolupráca, občanov mesta. Rúška boli obohatené o nové logo mesta, aby ešte viac upriamili pozornosť obyvateľov mesta Komárom na dôležitosť zodpovednosti za komunitu a tiež na posilnenie pocitu spolupatričnosti. Rúška je možné zakúpiť si od pondelka aj v kancelárii Tourinform v Komárome.

Primátor dodal, že mesto ešte v čase prvej vlny otvorilo účet. Naďalej žiadajú všetky spoločnosti a jednotlivcov, ktorí tak môžu urobiť, aby podľa svojich najlepších schopností darovali peniaze, ktoré potom môžu byť použité na miestnu ochranu pred koronavírusom.

Číslo účtu je: 12029004-00204291-00300007

Názov: Koronavírus védelmi alap számla