Mix 2020. 07. 21.

Nemocnica AGEL Komárno prijala mimoriadne opatrenia, od zajtra budú zakázané návštevy

Vzhľadom na zhoršenie epidemiologickej situácie súvisiacej s pandémiou COVID-19 Nemocnica AGEL Komárno opätovne sprísnila režim a prijala opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu a kvôli ochrane pacientov aj zamestnancov nemocnice. 

Od zajtrajšieho dňa, teda od 22. júla 2020,  dochádza v komárňanskej nemocnici k zákazu návštev hospitalizovaných pacientov na lôžkových oddeleniach. Okrem tohto opatrenia platí aj naďalej používanie osobných ochranných pomôcok, zvýšená dezinfekcia v priestoroch zdravotníckeho zariadenia a povinné je prekrytie horných dýchacích ciest.

Nemocnica pokračuje  v triáži pacientov pri vstupe do ambulantných priestorov. Zmeraná je im teplota  a formou dotazníka sa zisťuje  cestovateľská anamnéza, resp. epidemiologická anamnéza so zameraním na kontakt s ochorením na COVID-19. V našej nemocnici sme ďalej zabezpečili u všetkých pacientov  s potrebou operačných zákrokov testovanie na toto ochorenie. Vedenie nemocnice zakazuje tiež akýkoľvek voľný pohyb osôb v areáli nemocnice, ktorý nie je viazaný na poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Nemocnica   upozorňuje, že   rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti sa v nemocnici nemení.  

(Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková, Hovorkyňa skupiny AGEL SK)