Mesto 2016. 06. 23.

Nemocnica v Komárne rozširuje časy pre ultrasonografické vyšetrenia

Všeobecná nemocnica Komárno, prevádzkovaná neziskovou organizáciou FORLIFE a manažérsky riadená skupinou AGEL, sa na podnet vysokého dopytu po službách ultrasonografických vyšetrení rozhodla rozšíriť prevádzkový čas pre ultrasonografické vyšetrenia na rádiodiagnostickom oddelení. Od dnešného dňa, 23. júna 2016, bude možné absolvovať vyšetrenie ultrasonografom v predĺženom čase prevádzky každý štvrtok v čase od 14.30 do 16.30 hodiny.

S poskytovaním možnosti takéhoto vyšetrenia prišla nemocnica najmä z dôvodu vysokého dopytu po tomto špecifickom vyšetrení zo strany pacientov. „Vyšetrenie bolo doteraz možné absolvovať v pracovné dni od 7:00 do 14:15 hodiny. Pacienti sa budú môcť objednať vopred telefonicky alebo osobne na recepcii RTG oddelenia. Našim cieľom je  zlepšenie dostupnosti tohto vyšetrenia a skrátenie čakacej doby najmä  u plánovaných vyšetrení,“ uviedol námestník riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť MUDr. Rudolf Pelikán, MPH.

Ultrasonografická vyšetrovacia technológia je založená na rôznom odraze tkanív pre ultrazvukové vlnenie. Sonograf najprv vysiela ultrazvukové vlny a po ich odrazení ich zachytí a spracuje. Výsledok tejto činnosti je možné pozorovať priamo na obrazovke počas vyšetrovania. „Tento typ vyšetrenia sa najčastejšie využíva pri vyšetrovaní tráviaceho traktu, brucha (pečeň, žlčník, pankreas a pod.), krku (cievy, štítna žľaza, lymfatický systém, mäkké tkanivá) a dolných končatín. Signál ultrasonografu je možné previesť aj na normálny zvuk, ktorý pomôže lekárovi pozorovať napríklad prietok krvi u pacienta,“ dodal MUDr. Pelikán s tým, že záujem o takéto vyšetrenia každoročne rastie a preto sa bude nemocnica v budúcnosti snažiť podľa možností tieto služby rozširovať.

Rádiodiagnostické oddelenie patrí medzi základné oddelenia nemocnice. Je zamerané na diagnostiku ochorení pomocou zobrazovacích metód, ktoré „zviditeľňujú“ štruktúru ľudského tela a chorobné procesy. Na našom oddelení sa využívajú metódy, ktoré sú založené na princípe rtg žiarenia (X-lúčov) a ultrazvuku. Vyšetrenia sú vykonávané na špeciálnych prístrojoch.

Mgr. Marta Csergeová
tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s.

Foto-2---MUDr.-Lucia-Asztalosová,-lekárka-rádiodiagnostického-oddelenia