Mesto 2020. 04. 01.

Opäť otvorili zberný dvor a kompostáreň

Spoločnosť Clean City s.r.o. oznamuje verejnosti, že na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, od 31.3.2020 (utorok) od 10.00 hod. otvorili pre verejnosť prevádzky: zberný dvor a kompostáreň na Harčášskej ceste v Komárne. 

(Mesto Komárno Facebook stránka)