Mesto 2015. 05. 04.

Oznámenie o obmedzení poskytovanej zdravotnej starostlivosti v komárňanskej nemocnici

Z dôvodu opravy na trafostanici vo Všeobecnej nemocnici Komárno, ktorú prevádzkuje nezisková organizácia FORLIFE a manažérky riadi skupina AGEL, bude dňa 7. mája 2015 v čase od 9.00 do 15.00 hodiny obmedzené poskytovanie plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane plánovaných operácií.
Prevádzka ambulancií bude prerušená. Nemocnica zabezpečuje urgentné, život ohrozujúce stavy aj počas tohto obdobia. O uvedenej situácii sú informované zložky integrovaného záchranného systému, krajské operačné stredisko v Nitre ako aj okolité zdravotnícke zariadenia.

V uvedenom období odporúčame pacientom vyhľadať ošetrenie na niektorých z ambulancií mimo nemocnice. Nemocnica zriadila núdzovú telefónnu linku pre verejnosť : +421 915 791 425.

-Mgr. Marta Csergeová-
tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s.,
tel. +421 918 455 334,
email:
csergeova@agelsk.sk

-Foto: parameter.sk-

Vyjadrite svoj názor