Kultúra 2015. 10. 15.

Robotické systémy v rukách detí

Nadácia Allianzsa od roku 2005 orientuje  na podporu projektov študentov prírodných vied. Cez program „Mladí vedci“ sa snaží zvýšiť záujem žiakov o prírodné vedy.
Cieľom programu je podpora projektov určených pre deti základných a stredných škôl, ktoré vedú k záujmu učiť sa i nad rámec študijných povinností a zmysluplne dopĺňajú výučbu o inovatívne a motivujúce aktivity v podobe vedeckých krúžkov, workshopov, či súťaží. V tomto roku nadácia podporila projekty z celého Slovenska v sume 80 480 eur.

Základná škola na Pohraničnej ulici v Komárne požiadala o grant podaním projektu  Robotický systém NXT v rukách žiakov so zámerom zefektívniť technické vzdelávanie žiakov konštruovaním inteligentných robotov využiteľných v prírodovedných predmetoch ako sú fyzika, technika, biológia a chémia a tak  posilniť motiváciu žiakov o technické vedy. Nadácia Allianz podporila  projekt sumou 800 eur, ktoré škola využila na modernizáciu ROBOLAB laboratória, na nákup nových LEGO EV3 kociek. Škola využíva toto laboratórium na moderné interaktívne vzdelávanie technických a prírodovedných predmetov a prípravu mladých programátorov, ktorí navštevujú záujmový krúžok ROBOLAB. Modernizácia a obnova laboratória bola veľmi potrebná, pretože záujem žiakov o prácu v krúžku neustále narastá. Žiaci nižších ročníkov vyrábajú dielka podľa vlastnej fantázie a učia sa základom programovania NXT kociek. Starší žiaci sa pod vedením pani učiteľky Júlii Bundovej každoročne zúčastňujú súťaže First Lego League. Je to najväčšia robotická súťaž pre mladých vo veku 10-16 rokov. Zúčastňujú sa jej desaťtisícky detí na celom svete. Témou súťaže je v tomto roku Spracovanie odpadu. Náš školský tím Counther tvoria žiaci 8.A triedy: Marko Matej, SugiharaKen, Blšták Richard, Brančanová Eva, Čéryová Adela, Lévai Peter, Majerčík MarcusAurélius, MišovičováBianka, Rybánsky Daniel, Sokolová Ema Kristína, Szabó Tibor, Takács Evelyn, Váradyová Nikola, Veselá Andrea. Chlapci skonštruovali robota, ktorý plní súťažné úlohy. Dievčatá pracujú na výskumnom projekte. V roku 2012 tím Counther získal v spomínanej súťaži prvé miesto a v roku 2009 druhé miesto. Tieto úspechy sú dôkazom toho, že na Základnej škole na Pohraničnej ulici, to s technickým vzdelávaním myslia vážne.Touto cestou ďakujme Nadácii Allianz za finančnú podporu, ktorá slúži k výchove mladých vedcov.

Text: J. Bundová

Foto: archív školy

20151002_095356