Kultúra 2017. 04. 26.

Španielsky jazyk na Gymnáziu Hansa Selyeho

V dňoch 21.– 22. marca 2017 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo olympiády v španielskom jazyku, na ktorom naša žiačka Natália Nagy z triedy sexta reprezentovala nielen našu školu, ale aj Nitriansky kraj. Natálii sa opäť podarilo zvíťaziť na krajskom kole. Minulý školský rok dvaja naši žiaci postúpili na celoštátne kolo (Dávid Šiška a Natália), kde získali skvelé 3. a 5.miesto.

Olympiádu v španielskom jazyku vyhlasuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a po organizačnej stránke ju na celoštátnej úrovni zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Poslaním olympiády je vyhľadávať talentovaných žiakov, podporovať ďalšie rozvíjanie ich talentu, viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich záujem o sebavzdelávanie. Cieľom je zároveň vytvárať pre žiakov konkurenčné prostredie na vzájomné porovnávanie sa v zručnostiach a vedomostiach formou súťaženia a tvorivej práce.

Organizátori sa aj tentokrát postarali o program v predvečer súťaže, ktorého cieľom bolo, aby sa žiaci, sprevádzajúci učitelia španielskeho jazyka a členovia odbornej poroty trošku spoznali, spriatelili, vymenili skúsenosti a hlavne nadviazali rozhovor v španielčine. Program s názvom Svet v obrazoch s aktivitami pre žiakov a učiteľov viedol hosť večera Luis Ángel Macías Amigo z Instituto Cervantes z Viedne. Aktivity sa žiakom páčili a nám učiteľom poskytli množstvo nápadov ohľadne výučby španielčiny na hodinách. Tento neformálny večer bol plný zábavy, smiechu a pohody.

Na druhý deň sa konala samotná súťaž, kde Natália súťažila v kategórii C, kam patria žiaci sexty a 4. ročníka. Natália Nagy obsadila 5.miesto, čo je pre našu školu veľký úspech. Sme na ňu právom hrdí a úprimne jej zo srdca blahoželáme.

Obdobie súťaží sa nám takto úspešne skončilo a my ideme ďalej. Blíži sa nám totiž dátum nášho študijno-poznávacieho pobytu v Španielsku, ktorý na našej škole organizujeme. Koncom školského roka v dňoch od 12. do 22.júna sa znovu vyberieme na vysnívanú cestu do slnkom zaliateho Španielska. Zájazdu sa zúčastní 35 žiakov našej školy vo veku od 15 rokov a 2 učiteľky španielskeho jazyka. Keďže zájazd sa koná počas školského roka, je potrebné zdôrazniť, že ide o študijný pobyt, kde sa dôraz kladie na výučbu španielskeho jazyka. Žiaci absolvujú 20 vyučovacích hodín pod vedením skúsených lektoriek v prirodzenom prostredí. Budú mať možnosť vyskúšať si jazyk naživo, byť na hodinách, kde im učiteľ vie podať učivo len v španielskom jazyku a oni budú nútení naň reagovať, kde sa dôraz kladie na komunikačné zručnosti. Pred dvomi rokmi sme už boli na takomto pobyte, ktorý bol veľmi úspešný a žiakov neskutočne motivoval. Učiteľkami boli vtedy dve veľmi pozitívne, temperamentom sršiace Kubánky, ktoré vyučovacie hodiny viedli svojsky, motivačne a pútavo. Keď žiakov niečo naučili, hneď ich poslali do terénu vyskúšať si to naživo s ľuďmi pracujúcimi v kempingu, kde mimochodom aj teraz budeme ubytovaní. Napríklad žiaci išli urobiť interview s čašníčkou v reštaurácii, s predavačkou v obchode, s plavčíkom pri bazéne a pod. A potom mali porozprávať, čo všetko sa dozvedeli. Jedna z učiteliek bola profesionálna tanečnica salsy a naše deti potom na hodinách aj spievali a aj tancovali. Boli to hodiny plné zábavy a nespútaného smiechu.

Žiaci si však španielčinu budú môcť precvičovať aj mimo hodín, keď ju budú musieť používať napríklad v obchode, v reštaurácii, keď budú počuť okoloidúcich ľudí, alebo keď si vypočujú výklad o pamätihodnostiach.

Po vyučovaní si budú môcť aj trošku oddýchnuť a vykúpať sa v mori alebo stráviť neskoršie popoludnie na pobreží na kamienkovej pláži sfarbenej do ružova. Pobyt zahrňuje aj poznávaciu časť, kde navštívime Montserrat, najznámejšie pútnické miesto v Katalánsku so svetoznámou Čiernou Madonou a dvakrát Barcelonu s najznámejšími pamätihodnosťami a taktiež aj s futbalovým štadiónom. Pôjdeme na výlet loďou z mestečka Tossa de Mar do Lloret del Mar. Ďalším bodom programu bude večer s predstavením flamenca a ochutnávkou španielskych jednohubiek tzv. tapas. Toto a ešte mnoho iných dobrodružstiev nás čaká na tomto pobyte, ktorý už naši žiaci netrpezlivo očakávajú.

Takže na záver treba len dodať, že na Gymnáziu Hansa Selyeho sa nevenujeme len talentovaným žiakom, ale snažíme sa vyvolať záujem o jazyk u všetkých žiakov, snažíme sa ich motivovať spolu s mojou kolegyňou Marietou Musitzovou nielen na vyučovacích hodinách v budove školy, ale aj mimo nich. Snažíme sa o to, aby jazyk mali radi a venovali sa mu s radosťou, pretože tak to ide rýchlejšie  a samozrejme lepšie J.

Alena Hevesi Petruf,
učiteľka španielskeho jazyka