Mesto 2011. 05. 24.

Stratová plaváreň

Spoločnosť Comorra Service skončila údajne v strate.

Ďalší mestský podnik zaoberajúci sa službami má zjavné finančné ťažkosti! Po dlžobe voči Sociálnej poisťovni spoločnosti Viator, ktorá prevádzkuje kúpalisko, obrazne povedané vyteká voda aj z bazénov krytej plavárne. Podľa informácii zo Sociálnej poisťovne je pritom jasné, že na poistnom jej spoločnosť Comorra Servis dlží k aprílu viac ako 6 200 eur. Akútnu situáciu pritom mesto muselo riešiť počas Komárňanských dní, kedy dodávateľ elektrickej energie budovu plavárne odpojil od elektrického prúdu na jeden deň.

Stratovosti ale nasvedčujú aj ďalšie okolnosti. Finančná komisia mesta Komárno sa totiž 11. mája zišla aj preto, aby si vypočula návrh rozpočtu neziskovej organizácie Commora Servis na roky 2011-2013. Riaditeľ spoločnosti Ing. Dezső Nágel však neuspel a komisia mu odporučila prepracovať tento návrh. Nebol pritom schopný vysvetliť ani jednotlivé položky v starom rozpočte za rok 2010, keďže nebola prítomná účtovníčka, ktorá rozpočtovú súvahu spísala. Podľa vyjadrenia komisie bol rozpočet za rok 2010 stratový.

Na nasledujúcom štvrtkovom 8. zasadnutí mestského zastupiteľstva sa Ing. Nágel postaví pred poslancov, aby predložil hodnotenie výsledku hospodárenia, ale aj návrh rozpočtu na roky 2011-2013.

Comorra Servis je nezisková organizácia, ktorej jediným akcionárom je mesto Komárno. Jej úlohou je prevádzkovanie krytej plavárne, športovej haly a verejného klziska v Komárne.

FOTO: Ilustračné

Vyjadrite svoj názor