Mesto 2014. 10. 23.

Stubendek: Komárno si zaslúži kladnú kampaň

Keď som z poverenia komárňanských občanov vyjadril záujem o získanie postu primátora, zaumienil som si, že budem až do konca viesť kladnú kampaň.

Od začiatku som chcel hovoriť o tom, čo by mohlo vytvoriť z Komárna opäť prosperujúce mesto, kde sa dobre žije. Hádam aj moji súperi uznajú, že nie som ten typ, ktorý sa snaží dostať sa na vrchol očiernením a zdiskreditovaním iných. A ešte väčšiu dôležitosť má spoznanie skutočnosti, že obyvatelia nášho mesta sú už unavení od vzájomného osočovania a konečne by chceli počuť aj argumenty. Aj preto som inicioval verejnú diskusiu kandidátov na post primátora.

Samozrejme to neznamená, že chcem obísť kritickú situáciu, ktorú sa podarilo súčasnému vedeniu mesta ešte viac prehĺbiť. Chyby treba odkryť, aby sem ich mohli čím skôr napraviť. Ďalej nemienim obísť ani straníckopolitický pakt, ktorý by na mestskom úrade na ďalšie štyri roky zabetónoval politiku egoistických súkromných záujmov. To všetko by znamenalo nezodpovednosť a zamlčanie podstaty volieb vytýčených na 15. novembra.

Pokladám za dôležité konštatovať, že považujem za podlé všetky prejavy, ktorých cieľom je útočiť na osobu ktoréhokoľvek kandidáta. Nevynímajúc z toho ani poškodzovanie billboardov jednotlivých kandidátov. Podkopávanie autority protivníka, nadávanie do zradcov nie je možné zosúladiť s poctivým duchom súťaže.

Či je obdobie kampane alebo nie, musíme mať v úcte ľudskú dôstojnosť iných. Aj z toho dôvodu som s poľutovaním bral na vedomie, keď sa Tibor Bastrnák vyrútil na mňa v súvislosti s mojím vekom. Žiaľ, vyzerá to tak, že na druhej strane to ešte stále ide takto: ak chýbajú použiteľné argumenty, tak nič iné neostáva, iba osobný útok. Tiborovi aj touto cestou želám, aby v takomto veku dokázal držať krok aspoň tak, ako ja. Inak nemienim sa zaoberať s vekom, nebolo by elegantné využiť neskúsenosť kandidátov mladších než ja.

Niektorí teraz veria v to, že nenávisť bude ľudí najviac mobilizovať v hlasovacích kabínach. Ja zas naopak si myslím, že iba dobrá vôľa a pochopenie dokážu uvoľniť kladnú energiu. A Komárno dnes potrebuje práve takúto mobilizujúcu silu.