Mesto 2015. 09. 18.

Viac než 600 odborníkov sa zíde na jednom z najvýznamnejších vzdelávacích podujatí pre zdravotníkov na Slovensku

Už po štvrtýkrát  usporiada Všeobecná nemocnica Komárno, ktorú prevádzkuje nezisková organizácia FORLIFE a manažérsky riadi skupina AGEL, prestížnu celoslovenskú konferenciu špičkových osobností z rôznych zdravotníckych oblastí s medzinárodnou účasťou. Tento rok sa zúčastní viac než 600 osobností, ktorí sa budú vzájomne inšpirovať pri hľadaní a získavaní skúseností z praxe. Konferencia „ Bezpečnosť pacienta – Bezpečnosť zdravotníckych pracovníkov“ , sa uskutoční v utorok 22. septembra v Mestskom kultúrnom stredisku Komárno, so začiatkom o 9.00 hodine. Vzdelávacieho podujatia, ktoré  odborným garantom je PhDr. Zlatica Halmová, MPH, sa zúčastnia okrem významných slovenských autorít aj účastníci z Čiech a Rakúska.

„Téma, ktorú  uvedená  konferencia postuluje, získava vo svetle konferenčných príspevkov  čoraz väčšiu naliehavosť a pozornosť.  V súčasnej dobe čelia zdravotné systémy u nás i vo svete veľkým výzvam v oblasti bezpečnosti. Z hľadiska bezpečnosti pacienta je najdôležitejšia vedomosť, ako predísť k poškodeniu pacienta. I napriek vynaloženému úsiliu  riziko v modernej medicíne stále narastá. Garanciou poskytovania kvalitnej zdravotnej starostlivosti sú len zdravotnícki pracovníci, ktorí si v tejto vysokorizikovej oblasti dopĺňajú  poznatky. Uvedené dôvody nás viedli k presvedčeniu, že zorganizovanie odborného podujatia prispeje k mnohým riešeniam aplikovateľným do praxe,“ uviedla námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo, PhDr. Zlatica Halmová, MPH.

Celoslovenská konferencia sestier patrí k najvýznamnejším podujatiam, ktorá sa organizuje v regióne a má už svoju tradíciu. „Cieľom akcie je, aby všetci účastníci tvorili jeden tím, ktorého krédom je „bezpečnosť pacienta“, dodala PhDr. Halmová.

-Mgr. Marta Csergeová-
tlačová hovorkyňa AGEL SK

Pozvanka s programom