Kultúra 2015. 12. 21.

Vianočná akadémia 2015

Vianoce, to vzácne obdobie, nám opäť klope na dvere a svojou jedinečnosťou sa vnára každoročne do našich sŕdc. Aj tento rok otvárajú žiaci našej základnej školy bránu tomuto sviatku. Dokážu tak navodiť tú pravú, no predovšetkým krásnu a neopísateľnú vianočnú atmosféru. Dňa 15. 12. 2015 sa v Dome Matice slovenskej v Komárne konala Vianočná akadémia Základnej školy na Rozmarínovej ulici v Komárne.

Všetci vieme, že Vianoce sú časom pokoja, lásky a vzájomného porozumenia. Človek si kladie mnoho otázok, snaží sa zastaviť a… Vieme však odpovedať na otázku: „Čo nás počas Vianoc spája?“ Dokážeme si na základe všadeprítomných ľudských hodnôt uvedomiť krehkosť ľudských citov, vážiť si blízkosť tých, ktorých máme najradšej?

Pri vstupe do Matice slovenskej sa všetci prítomní ocitli v krajine, kde život človeka predstavoval dobrodružnú cestu plnú prekvapení, nástrah a väčších či menších víťazstiev. Témou tohtoročnej Vianočnej akadémie bol príbeh života dvoch rodín, kde hlavní protagonisti – dvaja chlapci – každý z inej sociálnej vrstvy, v priebehu dojemného príbehu vykresľovali svoj osobitý postoj k Vianociam.  Nosnou myšlienkou celého projektu bolo upriamenie pozornosti na skutočnosť, aké je dôležité pripomínať si duchovné hodnoty vianočných sviatkov. Uvedomovať si, že tie najcennejšie hodnoty ľudskej podstaty nie sú materiálne veci, ale práve prítomnosť tých najbližších. Zamyslieť sa nad prostým signálom lásky, ktorá je tak dokonalá medzi ľudskými citmi – dáva nám možnosť zobrať si z nej príklad a zároveň šíriť jej posolstvo ďalej.

Každé vystúpenie bolo jedinečné a dotváralo nosnú myšlienku predstavenia. Jednotlivé body programu vytvárali kompaktný celok zameraný na odovzdávanie si naprieč generáciami posolstvo Vianoc, so želaním prežiť šťastné a pokojné Vianoce, v novom roku splnenie aj tých najtajnejších želaní, veľa tolerancie a lásky pre ľudí blízkych nášmu srdcu, ale najmä schopnosť rozoznať tú pravú chvíľu či miesto, kde môžeme zanechať balíček dobra – slovami, či bez slov.

V našom sviatočnom pásme zvíťazila skromnosť nad malichernosťou. Láska našla svoje miesto aj napriek tomu, že sa musela predierať rôznymi úskaliami. Človek sa nesmie vzdávať svojho presvedčenia, mal by vedieť prejaviť svoje pocity, poznať zmysel lásky, jej obsah a účinok. Obdobie Vianoc je možno jedným z tých okamihov, kedy si môžeme všetci overiť a vyskúšať čaro účinku tohto najkrajšieho ľudského citu.

Výťažok z Vianočnej akadémie bol venovaný Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne.

Mgr. Jana Krajanová
ZŠ Rozmarínová ul. 1 v Komárne

1 2 4 5