Mesto 2015. 05. 13.

Všeobecná nemocnica Komárno si pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier netradične uctila všetky sestry a pôrodné asistentky v okrese

Všeobecná nemocnica Komárno, prevádzkovaná neziskovou organizáciou FORLIFE a manažérsky riadená skupinou AGEL, v spolupráci s regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Komárne, si včera, 12. mája 2015, v rámci Medzinárodného dňa sestier netradične uctila povolanie sestier a pôrodných asistentiek z celého komárňanského okresu. Na oslavu svojho sviatku sa o 17:00 hodine, v Dome Matice Slovenskej v Komárne zúčastnilo 250 sestier a pôrodných asistentiek z komárňanskej nemocnice aj z okresných ambulancií a iných súkromných zdravotníckych zariadení.
Všetky sestry a pôrodné asistentky v okrese Komárno čakalo milé prekvapenie, keď sa po príhovoroch organizátorov zhaslo svetlo a začal sa muzikál „Slečna Loreline“ v obsadení hercov dramatického krúžku Gymnázia Ľ. J. Šuleka. Predstavenie bolo o sile lásky a obetovaní sa, kde dobro zvíťazilo nad zlom, čo u prítomných vyvolalo vysoko pozitívny zážitok. „Pod tlakom pracovných povinností si ani neuvedomujeme ako rýchlo sa blíži náš deň 12. máj. Tento deň je venovaný všetkým sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré si vybrali najkrajšie a najhumánnejšie, ale aj najťažšie povolanie. Práca sestier a pôrodných asistentiek v zdravotníctve je nenahraditeľná. Je sprevádzaná úctou k životu a ľudskej dôstojnosti. Toto povolanie si vyžaduje mnoho odborných vedomostí, ale aj veľkú dávku ľudskosti a empatie. Každý, kto zasvätil svoju prácu pomoci druhým si zasluhuje úctu. Každý, kto zdokonaľuje svoje vedomosti a cibrí svoju múdrosť vo svojom odbore si zasluhuje obdiv a uznanie,“ uviedla vo svojom príhovore organizátorka a námestníčka pre ošetrovateľstvo komárňanskej nemocnice, PhDr. Zlatica Halmová, MPH s tým, že ďakuje v mene sestier aj spoločnosti Martek Medical a Darton za sponzorovanie tohto predstavenia.
Pobyt v nemocnici je pre pacientov neraz psychickou traumou. Očakávajú, že sa na oddelení či ambulancii nájde niekto s príjemným úsmevom, veľkým srdcom, kto ich vypočuje, s kým sa podelia o svoje pocity, o svoju bolesť, žiaľ či strach. „Osobne som hrdá na to, že som aspoň malým kolieskom v takom zložitom kolose, akým je ošetrovateľstvo a svojou troškou prispievam k výkonu zodpovedného, namáhavého a významného povolania, akým je profesia sestry. Som vďačná, že vediem tím sestier, ktoré aj napriek hektickej dobe si zachovali atribúty, akými sú ľudský prístup, láska, humánnosť a zodpovednosť,“ dodala PhDr. Halmová, MPH.

-Mgr. Marta Csergeová-
tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s.,
tel. +421 918 455 334,
e-mail: csergeova@agelsk.sk