Mix 2018. 09. 26.

Zážitkové učenie v prírode

Učenie priamo v prírode je učenie „mimo školských lavíc“, ktorého cieľom je umocniť preberané učivo, upevniť získané vedomosti a podporiť zážitkovú formu učenia.

V lesoparku Berek sa naši prváci a tretiaci učili počúvať stromy, vnímať šum tečúcej rieky, sledovať, okolitú prírodu, rozlišovať rôzne druhy stromov, rastlín,  pomenovať domáce zvieratá a určiť voľne žijúce zvieratá v prírode .  Úlohy, ktoré  pripravili pani učiteľky, žiaci s veľkým záujmom riešili. Vnímavé oči našich žiakov našli aj nedostatky v lese a hneď na ne upozornili.

Nezodpovední turisti zanechali po sebe neporiadok, ale naši žiaci to hneď dali do poriadku – smeti vyzbierali. Rozmarínčatá si prírodu vážia aj chránia. Zodpovedný prístup k prírode a životnému prostrediu sa stáva pre nich  samozrejmosťou.

Navštívili sme aj vodný mlyn, ktorý je umiestnený na mŕtvom ramene Dunaja. Lodný mlyn v Kolárove je posledným exemplárom plávajúceho mlyna a jediným lodným mlynom na Slovensku. V mlyne sídli Múzeum vodného mlynárstva, ktoré sme navštívili.

Počasie nám vyšlo a vrátili sme sa plní zážitkov, nových vedomostí a skúseností. Veď ako povedal kedysi J. A. Komenský – lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť.

Ďakujeme prírode, že svojou krásou, jednoduchosťou a skrytou múdrosťou môže byť našim príkladom a inšpiráciou v každodennom živote. Deň strávený v prírode na čerstvom vzduchu je dobrá investícia pre zdravie. Chráňme ju a neubližujme jej!

(Marta Kecskésová, ZŠ Rozmarínová)