Mix 2018. 09. 26.

Zážitkové učenie v prírode

Učenie priamo v prírode je učenie „mimo školských lavíc“, ktorého cieľom je umocniť preberané učivo, upevniť získané vedomosti a podporiť zážitkovú formu učenia.