sobota, marec 17. - Gertrúd, Patrik (hu) - Ľubica (sk) 1 EUR = 0 HUF 5 °C 17.3.2018, Sob Lekáreň Dr. MAX OD Kaufland , Hadovská cesta 3913, 94501 Komárno 8:00 - 20:00
Mesto

Rekonštrukcia budovy župného domu pokračuje

Rekonštruujú dve časti budovy hľadiace smerom na ulicu a tiež ľavé krídlo prízemia.

Rekonštrukcia budovy župného domu pokračuje. Obnova budovy prebieha dva roky, keďže práce na budove vykonávajú po častiach. Momentálne rekonštruujú dve časti budovy hľadiace smerom na ulicu a zároveň interiér ľavého krídla na prízemí. Rekonštrukcia prebieha z rozpočtu mesta, jej celková výška je 105 tisíc eur.

Z tejto sumy nebude možné renovovať celú historickú budovu: priečelie ľavého krídla prebehne len čiastočnou rekonštrukciou. V rekonštrukcii budú vedieť pokračovať, keď poslanci schvália ďalšie financie pre tento účel.

Keďže sa rozprávame o historickej budove, vykonávané práce prebiehajú pod dohľadom reštaurátorov. Verejnú súťaž vyhrala teraz firma Renon kft., pod vedením sochára – reštaurátora Csütörtöki Andrása. Táto firma vykonávala aj minuloročnú rekonštrukciu.

Budova patrí do vlastníctva mesta a momentálne je sídlo Úradu práce. Práce, ktoré začali v auguste by mali byť do novembra ukončené.

Zdroj: Mestská Televízia Komárno, Delta  

FEL