Kultúra 2016. 12. 06.

20 rokov s Rozmarínkou spolu všetci rastieme!

Bolo to v septembri pred dvadsiatimi rokmi, keď som prvýkrát otvorila svoje brány a privítala svojich prvých žiakov. Odvtedy ich nimi prešli stovky a vítala som ich spolu s desiatkami učiteľov. Nebolo to jednoduché, veď mojou prioritou je výchova a vzdelávanie žiakov  – a to je veľká zodpovednosť. Pýšiť sa iba okrasným menom ,,Rozmarínka“ som sa preto nemohla len tak… Potrebovala som dýchať, zostať  voňavou, a pritom sa neustále rozvíjať. Prenášať citlivé vnímanie na mojich žiakov a zároveň ostať citlivou k sebe samej. Nemohla som sa volať Rozmarínkou len z roztopašnosti.