Kultúra 2015. 12. 10.

Dve prvenstvá v odborných súťažiach pre študentov komárňanskej priemyslovky

Súťaže  v strojárstve a Zenit v elektronike patria k hlavným odborným postupovým súťažiam žiakov Strednej priemyselnej školy v Komárne.
V oboch súťažiach prebieha každoročne na našej škole aj veľký výber v rámci školského kola, ktorého víťazi, resp. žiaci umiestnení na prvých dvoch priečkach, reprezentujú farby priemyslovky aj na ďalšom krajskom kole. V tomto školskom roku sme mali mimoriadne úspešných žiakov, nakoľko v oboch odboroch priniesli cenné umiestnenia aj v rámci súperenia študentov Nitrianskeho kraja.

2. decembra 2015 na Strednej odbornej škole technickej v Komárne prebehlo krajské kolo súťaže Zenit v strojárstve, kde nás reprezentovali študenti III. C, Dávid Macsánszky a Barnabáš Illés. Súťažiaci prezentovali svoje vedomosti v teoretickej časti napísaním testu a v praktickej časti  návrhom uloženia hriadeľa kotúča. Súčasťou praktickej časti bolo vyhotovenie výrobného výkresu hriadeľa, vypracovanie technologického postupu pre hriadeľ a prevedenie pevnostných výpočtov. Obaja sa môžu pochváliť pekným umiestnením, nakoľko Barnabáš Illés skončil na 3. mieste a Dávid Macsánszky získal vynikajúce 1. miesto, ktoré mu zaručuje účasť na celoslovenskom kole, ktoré sa v tomto školskom roku uskutoční v Prešov v dňoch 9. – 11. februára 2016.

3. decembra 2015 sa v Nových Zámkoch uskutočnilo krajské kolo súťaže Zenit v elektronike, na ktoré zo školského kola postúpili víťazi oboch kategórií v rámci školského kola. V kategórii A nás reprezentoval študent IV. G ÁkosMarsalik a v kategórii B študent II. F Alexander Méhes. O oboch sa dá skonštatovať, že našu školu reprezentovali dôstojne, nakoľko ÁkosMarsalik skončil len tesne na 2. mieste vo svojej kategórii a Alexander Méhes získal 1. miesto. Obaja budú mať možnosť zabojovať o miesta v národnom tíme Skills Slovakia v odbore Elektrotechnik na celoštátnom kole súťaže v Prešove vo vyššie uvedenom termíne.

Ďakujeme predovšetkým našim žiakom za naozaj pekný úspech ktorý pre Strenú priemyselnú školu v Komárne vybojovali a zároveň vyslovujeme vďaku aj učiteľom, ktorí ich na súťaže pripravovali! Veríme, že podobne úspešní budú naši žiaci i v celoštátnom kole súťaže v oboch odboroch!

-Mgr. Eva Kossárová-

20151202_152242

Diplom_KK_ZENIT_E_1.miesto
Diplom_KK_Zenit_E_2.miesto

Vyjadrite svoj názor