Mesto 2012. 10. 09.

Jesenné čistenie mesta

Mesto Komárno oznamuje všetkým občanom, že v období od 19. októbra do 12. novembra 2012 sa uskutoční jesenné čistenie mesta. Odpad môžu obyvatelia ukladať do veľkorozmerných kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené na verejných priestranstvách a v blízkosti záhradkárskych osád.

Čistenie mesta sa uskutoční v dvoch etapách:

• v termíne od 19. októbra 2012 do 22. októbra 2012 – zastavaná časť mesta: Selyeho ul., Ul. gen. Klapku, Komenského ul., Damjanichova ul., Vnútorná okružná, Parná ul., Ul. stavbárov,, Jazerná ul., Veľká jarková, Robotnícka ul., ul. M.Čáka , Hľboká ul., Ul. mládeže, Gazdovská ul., Ul. 29. augusta , Košická ul., Mederčská ul., Okružná ul., Staničná ul., Ul.mieru, Ul. odborárov, Ul. budovateľská, Priemyselná ul., Ul.slobody, Handlovská ul., Prowazekova ul., Ul. zlatého muža, Ul.R.Seressa, Eötvösa ul., Ul. pohraničná, Dunajské nábr., Hradná ul., Potočná ul., Ul. G.Czuczora, Nová Stráž, Hadovce, Kava, Ďulov Dvor..

• v termíne od 9. novembra 2012 do 12. novembra 2012 – záhradkárske osady mesta : Nová Stráž – záhradky, Pavel, Čerhát, Vadaš , Nová Osada, Harčáš, Šištag, Ťehelňa, Ižianská cesta , Mŕtve rameno, Bašta IV.V.VI., Bratislavská cesta – záhradky, Selyeho ul.- záhradky, Orechový rad – záhradky, záhradky za Doprastavom, Malá Iža, Alžbetin ostrov

Odpad je možné uložiť aj v zberovom dvore na Harčášskej ceste. Prevádzková doba zberového dvora: pracovné dni okrem pondelka 1000-1800 hod., v sobotu 800-1200 hod.

Umiestnenie odpadu mimo veľkorozmerných kontajnerov je zakázané!

Kontakt:
MsÚ Komárno: Ing.Sólymos tel. 2851 362
Clean City s.r.o. : p. Potáchová tel. 771 30 91

FOTO: Ilustračné