Mesto 2012. 10. 09.

Jesenné čistenie mesta

Mesto Komárno oznamuje všetkým občanom, že v období od 19. októbra do 12. novembra 2012 sa uskutoční jesenné čistenie mesta. Odpad môžu obyvatelia ukladať do veľkorozmerných kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené na verejných priestranstvách a v blízkosti záhradkárskych osád.