Mesto 2015. 03. 28.

Komárňanská nemocnica zahájila už dnes Deň hygieny rúk

Zdravotníci Všeobecnej nemocnice Komárno, ktorú prevádzkuje nezisková organizácia FORLIFE a manažérsky riadi spoločnosť AGEL SK, zahájili už dnes, 27. marca 2015, Deň hygieny rúk čím sa už tradične pripojili k projektu WHO pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie „Umývaj si ruky – zachrániš život“, ktorá je zameraná na hygienu a dezinfekciu rúk. Prvú základnú školu v rámci tohtoročného projektu na Rozmarínovej ulici v Komárne  navštívila odborníčka na hygienu rúk PhDr. Zlatica Halmová, MPH. Prednášky sa zúčastnilo šesťdesiat detí 1. stupňa a prišli sa pozrieť aj detičky z iných tried spolu s pani učiteľkami.

Umývanie a dezinfekcia rúk patrí medzi najjednoduchšie spôsoby, ako zabrániť vzniku a šíreniu infekcií. Nakoľko sa hygienické návyky nadobúdajú už v rannom detstve, rozhodli sme sa tento rok urobiť osvetu u detí vo všetkých základných školách v Komárne. I keď je Svetový deň hygieny rúk až 5.mája, my sme začali už skôr, aby sme stihli svoj tohtoročný cieľ naplniť a navštíviť všetkých žiakov prvého stupňa. Deti prichádzajú s baktériami do kontaktu veľmi ľahko a často. Boli sme milo prekvapení, že deti vedeli, ako a kedy si majú umývať ruky. Ukázali sme im správnu techniku umývania si rúk, ktorú si aj prakticky precvičili. Žiaci sa počas prezentácie zapájali a aktívne počúvali náš výklad,“ s úsmevom na tvári uviedla námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo, PhDr. Zlatica Halmová, MPH.

Prezentácia o pravidlách dodržiavania hygieny rúk pozostávala z dvoch častí. „Prvá  časť  bola venovaná rozšíreniu teoretických vedomostí. Prednáška o problematike hygieny rúk zdôraznila aj miesta na ktoré sa pri umývaní často zabúda ako aj podrobné popisovanie jednotlivých postupov pri hygiene rúk a hlavne správne techniky umývania rúk. V druhej časti si každý žiačik prakticky precvičil techniku správneho umývania rúk  a za pomoci UV lampy si skontroloval miesta, na ktoré roztok nebol nanesený, čo by v praxi znamenalo že tieto miesta neboli umyté respektíve dezinfikované,“ vysvetlila námestníčka.

Všeobecná nemocnica Komárno investovala do rozsiahleho moderného projektu zavedenia hygienicko-epidemiologického režimu, ktorý beží v nemocnici už niekoľko rokov. Jeho súčasťou je aj vybavenie oddelení kvalitnou dezinfekciou a účinným programom prevencie nozokomiálnych nákaz. „Verím, že všetky detičky si odniesli okrem informácii o  správnom umývaní rúk aj kus výbornej nálady, ktorá sprevádzala toto podujatie,“ uzavrela PhDr. Halmová s tým, že by sa rada poďakovala spoločnosti Bochemie za zapožičanie špeciálnej UV lampy.

-nemocnicakomarno.sk-