Kultúra 2016. 03. 21.

Labyrint v Základnej škole na Pohraničnej v Komárne

Základná škola na Ulici pohraničnej v Komárne pripravila pre predškolákov už 3. ročník svojho zábavno – vzdelávacieho programu LABYRINT, v tomto roku v znamení ČAROVNÝCH PLANÉT.

Exupéryho Malý princ, oživený žiakmi 2.A triedy, preskúmal so zvedavými škôlkarmi päť nevšedných miest školy. Na každom mieste – planéte čakalo na budúcich prvákov nejaké zadanie, ktoré bolo zároveň previerkou ich predškolských zručností: grafomotorických a rečových, vizuomotorického, sluchového a zrakového vnímania a vnímania priestoru. U Andersena, v školskej knižnici, sa ocitli v ríši rozprávok a písmen, Archimedes, v laboratóriu, ich očaril výrobou slonej pasty a objavením neviditeľného písma. Pytagorove matematické hlavolamy, v tabletovej učebni, neboli pre nich žiadnym tvrdým orieškom. Vytvoriť Legorobota, akého pozorovali v Robolaboratóriu  školy, bola pre nich veľká zábava. Vo výtvarnom ateliéri Da Vinciho sa vyhrali s hlinou a vymodelovali si vlastné medaile. Nechýbala ani previerka svalov, ktoré si posilnili v Spartakovej fitmiestnosti.  Cestovné pasy, vyhotovené špeciálne pre túto príležitosť, si odnášali úspešní cestovatelia – škôlkari vyplnené pečiatkami za zvládnutie všetkých úloh. Na záver si netradičné dopoludnie zväčnili fotkou s Malým princom v jeho vlastnoručne vyrobenom lietadle.

Labyrint čarovných planét pokračoval v popoludňajších hodinách v GALAXII ROZPRÁVKOVÝCH HERNÍ, ktoré navštívili v spoločnosti svojich rodičov. Pravidlo, že je lepšie raz vidieť a zažiť ako stokrát počuť, potvrdila nielen vysoká návštevnosť, ale aj nadšenie detí a spokojnosť rodičov. Školu navštívilo okolo 110 škôlkarov zo šiestich Materských škôl. Pedagógovia a žiaci, ktorí Labyrint pripravovali a realizovali, sa už tešia na budúci ročník, ktorý bude ďalším prekvapením a nezabudnuteľným zážitkom.