Mesto 2013. 01. 21.

List rodičov žiakov ZŠ Pohraničná

Milí rodičia budúcich prváčikov!

Blíži sa čas dôležitého rozhodnutia v živote vašich detí – ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA.

skola_01

My, rodičia zo ZŠ na Pohraničnej ulici, chceme týmto objasniť údaje v článku z decembrového čísla AHOJ KOMÁRNO (Školy sa už nebudú skladať na dlh ZŠ Pohraničnej), ktorý podľa nás mohol vrhnúť zlý tieň na našu školu. Spomína sa tam momentálny dlh školy 4500 Eur, o ktorom mnohí nevedia, že v skutočnosti ide o sumu predstavujúcu ročný normatív na 5 žiakov.

Situácia je každý rok lepšia a bola by ešte lepšia, keby nebola neustále pripomínaná zlá finančná situácia. Články podobného znenia by zbytočne mohli zneistiť rodičov budúcich prvákov. Mesto navrhlo niekoľko alternatív, z ktorých ani jedna nebola realizovaná. Rodičia sa prikláňajú jednoznačne k tej, ktorá znamená zachovanie školy a zároveň zachovanie historickej budovy, v ktorej škola sídli už 120 rokov.

My, ako rodičia, sme maximálne spokojní s tým, čo táto škola ponúka. Od vzdelávania, cez výchovu, mimoškolskú činnosť, až po spoluprácu s nami. Z tejto školy vyžaruje mimoriadna rodinná atmosféra, ktorá výborne vplýva na nás všetkých.

Škola ako jedna z mála poskytuje individuálny prístup k potrebám žiakov zabezpečený kvalitným odborným personálnym zabezpečením – asistent učiteľa, školský psychológ a školský špeciálny pedagóg- všetci pôsobia priamo na škole.

Ako jediná v Komárne má triedy so športovým zameraním.

Škola získala v období 2010-2012 niekoľko celoslovenských ocenení:

2012- Medzinárodný certifikát Zelenej školy udelený ministrom životného prostredia;
Škola realizovala úspešné projekty s finančnou podporou: Fond GSK – Pomáhame seniorom žiť kvalitnejší život, 4. miesto v environmentálnej súťaži Ekofond, Projekt “Inovácia robotického systému RoboLab” získal finančnú podporu od Nadácie Slovak Telekom pri Nadácii Intenda, projekt “Nástrahy 21. storočia” bol podporený Úradom vlády SR pri prevencii kriminality.

V robotickej súťaži FIRST LEGO League dosahuje celoslovenské úspechy (2008 – cena poroty, 2010, 2011 – postup do štvrťfinále, 2012- 1. miesto a postup na kvalifikačné kolo krajín V4 + Bulharsko

Budúcnosť školy závisí hlavne od počtu detí. Nenechajte sa odradiť takýmito negatívnymi správami! Týmto vás všetkých chceme povzbudiť a podporiť vaše rozhodnutie pre túto školu.

Spokojní rodičia ZŠ Pohraničnej

Vyjadrite svoj názor