Mesto 2018. 10. 05.

OZNÁMENIE: Protiteroristické cvičenie – Parkovanie

Mestská polícia v Komárne Vás informuje občanov, že dňa 10.10.2018 sa v čase od 8:30 hod. uskutoční v komárňanskej pevnosti protiteroristické cvičenie špeciálnych policajných jednotiek z Európskej únie.

Nakoľko je vstup pre verejnosť na toto cvičenie voľný, očakáva sa veľká účasť divákov, čo môže spôsobiť komplikácie s parkovaním motorových vozidiel v centre mesta. Na základe uvedeného týmto žiadame obyvateľov mesta, ktorým nerobí problém dostať sa do našej pevnosti pešo, aby svoje motorové vozidlá radšej nechali doma a uvoľnili tak priestor tým, ktorí do našej pevnosti prídu z väčšej diaľky.

Parkovať sa bude dať na parkovisku v blízkosti Mestskej polície, pričom v prípade nedostatočnej kapacity parkoviska budú príslušníci mestskej polície usmerňovať vodičov na ďalšie parkoviská. Vstup pre verejnosť na uvedenú akciu bude cez hlavnú bránu (Leopoldova brána- zo strany Mestskej polície).

(MÚ Komárno)