Mesto 2017. 04. 28.

Parkovanie bude bezplatné!

Počas Komárňanských dní a vianočných trhov na námestí bude umožnené na území celého mesta BEZPLATNÉ parkovanie! Vedenie mesta by chcelo aj takýmto spôsobom dopomôcť k čo najväčšej návštevnosti festivalových podujatí. Odbremenenie vodičov navrhol viceprimátor mesta Imre Knirs na podnet občanov, k čomu svojou podporou a súhlasom prispeli aj Tomáš Nagy, riaditeľ firmy Comorra Servis, prevádzkujúcej parkovací systém mesta a primátor Komárna László Stubendek.

-Mesto Komárno-