Mesto 2011. 12. 07.

Primátor vetoval dve uznesenia

Primátor Komárna Anton Marek vetoval dve uznesenia mestského zastupiteľstva po dohode s predkladateľmi.

Prvé veto sa týkalo návrhu poslanca Keszegha o verejnom obstarávaní, informoval 6. decembra primátor mesta Komárno Anton Marek. To uznesenie nemôže byť pre obsahové nedostatky platné, “takže sme sa dohodli, že si na to sadneme a prepracujeme toto uznesenie.”

Druhé uznesenie sa týkalo zmeny rozpočtu na rok 2011. Po dlhej rozprave prišiel návrh poslanca Dubána, v rámci ktorého boli pozmenené niektoré čísla (išlo o návrh, podľa ktorého by sa zvýšil príjem z predaja majetku mesta o 179 000 Eur). Tie ale neboli vhodne zapracované do rozpočtu 2011, takže ani toto uznesenie nemôže byť platné. “Zídeme sa a napravíme to s tým, že zmena ostane tak, ako bola navrhnutá,” dodal primátor.

Hoci išlo o veto z formálnych dôvodov, na jeho prelomenie bude potrebná dvojtretinová väčšina hlasov poslancov.

Vyjadrite svoj názor