Mesto 2010. 12. 11.

Prvá časť rozhovoru s novým primátorom Antonom Marekom – O nemocnici a Nitrianskom samosprávnom kraji

Stretli sme sa s novým primátorom mesta Antonom Marekom a pobudli sme s ním na rozhovore naozaj hodnú chvíľu. Bohužiaľ, keďže nastupuje do funkcie až tesne pred Vianocami, na veľmi konkrétne otázky našich čitateľov nemohol odpovedať. No aj napriek tomu nám o svojich plánoch a víziách povedal dosť a tak máme dosť materiálu, aby sme vám jeho odpovede mohli prinášať postupne, pretože čítať to naraz by bolo priveľa. 😉

Prečo ste sa rozhodli kandidovať za primátora Komárna, hoci z Komárna nepochádzate?
No je to zaujímavá otázka, že prečo. Už aj pred štyrmi rokmi som išiel do toho.  Som tu už vyše 30 rokov a v mnohých veciach som možno aj väčší lokálpatriot ako tí, ktorí sa tu narodili. Jednak pracujem s ľuďmi, lebo mám také povolanie – som lekár a človek počuje od ľudí, s ktorými je v styku ich každodenné starosti. Aj to, čo ich trápi, čo nie je dobré v meste.

Okrem toho od deväťdesiateho som bol predseda odborov v jednej z najväčších organizácií, ktorou bola nemocnica s 1500 zamestnancami a od deväťdesiateho druhého som poslancom, takže mám prehľad o mnohých veciach a preto som šiel do volieb aj pred štyrmi rokmi. Pred štyrmi rokmi, kedy som sa za tých nejasných okolností nestal primátorom, takže som si pokladal aj za svoju česť, aby som išiel teraz. Lebo za tie štyri roky nič lepšieho nevzniklo a dá sa povedať, že celková situácia sa ešte viac zhoršila. No a do toho prišla ešte aj kríza. Mám svoje pracovisko, kde by som mohol pokojne

pracovať ešte ďalších 10 rokov, ale keď vidím túto situáciu, tak som bol ochotný nechať aj to svoje povolanie, pretože si myslím, že Komárno teraz oveľa viac potrebuje aktívnejší chirurgický rez. Možno, že som toho veľa povedal tak zoširoka…

Zaťali ste do veľmi veľa tém a otázok, ktoré som si pripravil, no začneme tak zhurta a pre poriadok- Hovorili ste, že ste ochotný zanechať svoju prax. Bude to zrejme potrebné z časového hľadiska.
Každopádne. Lebo Komárno je okresné sídlo. Je to centrum tohto regiónu. To, že nie je na patričnej úrovni a že zostúpilo zo svojho piedestálu je druhá vec. A to je aj tá moja snaha, aby sme vrátili tam, kam patrí. A je nemysliteľné, že tu by niekto vykonával funkciu primátora na čiastočný úväzok! Toto potrebuje celého človeka! A preto som sa rozhodol svoju prax prakticky ukončiť a už tam mám aj zástupcu, takže iná možnosť nie je.

Ale poslancom na kraji ostávate.
Áno a to je veľmi dobrá kombinácia, lebo komárňanský okres je súčasťou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Tie styky, dotácie, nehnuteľnost

i a všetko, to patrí kraju. Čiže tu ten kontakt je veľmi potrebný a veľmi blízky. Z toho len čerpať môžeme. Je plus, keď niekto môže byť aj tam, aj tu.

Aké postavenie má Komárno v rámci NSK?
Odtiaľto je osem poslancov. Siedmi sú za SMK, respektíve MOST-HÍD a ja som ako nezávislý. Viac poslancov má už len Nitra a Levice. Treba povedať, že my sme najďalej od nitrianskeho centra, no nie je to tak, že by sa nedali veci riešiť. Naopak – dajú sa, len celková úroveň mesta a jeho význam v tomto regióne padol, čo sa odráža aj v iných záležitostiach. To, že som sa stal aj primátorom, je výhoda. Keď človek ide niečo vybavovať, už nejde ako nezávislý poslanec. Všetko, čo poviem má oveľa väčšiu váhu, lebo zastupujem záujmy určitého mesta a keď niečo poviem znamená to, že za tým stojím a viem to vybaviť. Tak, ako sa to podarilo pred dvoma dňami.

Čo sa vám podarilo?
Nemocnica. Nemocnica je veľký problém. Vieme, že prešla cez rôzne súkromné ruky. Je to eseročka a celková úroveň nemocnice poklesla a niektoré oddelenia zavreli. Čo sa týka materiálneho zabezpečenia, boli prijaté prísnejšie európske predpisy, ktoré vstúpia do platnosti 1.1.2012. Čiže tie veci, ktoré nie sú v poriadku, bude treba do poriadku dať. Jednou z nich sú operačné sály, ktoré boli pred jeden a pol rokom zatvorené. Vďaka tomu, že som bol v zdravotnej komisii, sa to podarilo preklenúť. Otvorili ich s tým, že je tam zvýšený hygienický dozor, ale treba ich meniť, treba ich rekonštruovať.

V roku 2009 bolo schválených 9 miliónov korún na rekonštrukciu operačných sál. Z rôznych príčin neboli použité. Preto sme sa spolu s SMK pokúsili, a aj tovyšlo, aby prišla mimoriadna dotácia pre Komárno vo výške 630 000 eur (18,5mil korún) na prestavbu týchto operačných sál. Ale nakoľko už je december, nič sa nerobilo a mali sme v pondelok zasadnutie, spravil som to, že som sa spojil s riaditeľom nemocnice, nech pripraví referát o stave nehnuteľností, rozprával som sa potom s vedúcimi každej frakcie, ktoré sú v zastupiteľstve a keď prišlo zasadnutie, tak som požiadal o rozšírenie o bod hneď na začiatku s tým, že v tomto  regióne je iba táto jediná nemocnica a ani z turistického hľadiska nezodpovedá potrebám.

Peniaze sú teda schválené, ale prakticky sa nič nerobilo. V tom bode som žiadal pre riaditeľa, aby mohol predniesť príhovor a ja som pokračoval s tým, že samosprávny kraj neurobil ani krok a keď sa to schváli až v januári – to budú tri mesiace, kým sa začne stavať a do konca roku 2011 sa to neskončí. Preto som podal žiadosť, aby verejné obstarávanie bolo ihneď vyhlásené a to do 15. decembra. Nastalo ticho, lebo som dal šibeničný termín. Zastupiteľstvo to však jednohlasne

schválilo, takže verejné obstarávanie sa začne teraz a prestavba sa môže začať za dva mesiace. Čiže vedieme 1:0.

Máme tam potom druhý bod, čo sú nehnuteľnosti. Pracujem na tom už tri roky. V septembri som vystúpil a žiadal o prehodnotenie polikliniky, ktorá je v katastrofálnom stave, aby bolo spravené nové cenové ohodnotenie, aby bola nižšia cena a potom môžeme ďalej jednať. Pretože môže padnúť omietka, alebo príde ešte jedna zima a ešte viac sa budova znehodnotí. Treba urobiť súrne opatrenia. Povedal som, že mesto má enormný záujem, pretože ide o historickú budovu v centre mesta a budeme o tom jednať, pokiaľ tieto veci budú urobené.

Toto bolo v septembri, chcel som to dať do médií, no nebolo mi to umožnené. Ani v Delte, ani inde. A potom, čuduj sa svete, mesiac na to začalo súčasné vedenie písať, že vybavujú polikliniku. Nebudem sa k tomu vyjadrovať, to je zbytočné. A toto príde teda v druhom slede. Najdôležitejšie teraz je, aby sa operačky opravili.

Čo si viete predstaviť v budove polikliniky? Nasťahovať tam lekárov opäť, alebo tomu nájsť iné využitie?
Lekárov v žiadnom prípade. Veľmi ťažká odpoveď na túto otázku. Lebo na tú rekonštrukciu by bolo potrebných veľmi veľa peňazí. Už viac rokov sa tam nič nerobí, nikto tam nepracuje a nie je to v dobrom stave. Po prvé sa musíme pokúsiť získať tú budovu. Riešenie budeme musieť hľadať potom.

Je tu veľa nehnuteľností, ktoré patria Nitre a pozemky pod nimi patria mestu. Napríklad knižnica potrebuje dotáciu a môže ju dostať z európskych fondov. No nakoľko to nie je majetkoprávne vyrovnané, nemôže dostať dotáciu. Čiže aj z toho hľadiska by bolo treba tieto veci dotiahnuť. Chceli by sme to tak urobiť, aby sme za to nedávali peniaze. Najprv treba získať budovu a potom uvidíme riešenie.

Tento problém s pozemkami je na celom Slovensku, alebo je to špeciálny komárňanský problém?
Je to aj inde, lebo mnohé organizácie prešli pod správu centra v Nitre. Nehnuteľnosti prešli tam, no pozemky ostali v správe mesta, čiže nie je to problém len v Komárne.

S Antonom Marekom sa rozprával Tomáš Kottra. Ďalšiu časť rozhovoru vám prinesieme v priebehu budúceho týždňa!

Vyjadrite svoj názor