Mesto 2020. 04. 21.

Splatnosť daní a poplatkov mesto posunulo na koniec septembra

Vyrubenie daní a poplatkov prebieha počas apríla. Mesto avšak splatenie týchto daní posúva na koniec septembra.

„Týmto by sme chceli pomôcť tým rodinám, ktoré sa ocitli v platobnej neschopnosti kvôli koronavírusu,“ uviedol v príhovore pre občanov primátor mesta Komárno Béla Keszegh.

Platby je možné rozložiť aj na menšie splátky, avšak mesto vyzýva občanov, ktorí poplatky vedia zaplatiť, aby tak urobili. „Mesto bude mať menšie príjmy aj z podielových daní, čo spôsobuje značné finančné problémy mestu,“ uzatvára Keszegh.

Zdroj: Mesto Komárno – Komárom Város