Mesto 2011. 12. 12.

VIDEO: 15. zastupiteľstvo bolo výnimočne krátke

15. zasadnutie MZ v Komárne trvalo len jednu hodinu. Je však pravdou, že sa rokovalo len o dvoch bodoch, a to o dvoch vetách primátora týkajúcich sa uznesení prijatých na predzádzajúcej schôdzi.

Ohľadnom uznesenia o povinnom prerokovaní verejných obstarávaní v zastupiteľstve poslanci klubu Most-Híd, ani predkladateľ (nezávislý poslanec) neprijali úradom navrhnuté zmeny a 18-imi hlasmi za opätovne prijali uznesenie v nezmenenej podobe, čím zúžili okruh primátorových právomocí. Ohľadom zmeny rozpočtu poslanci po krátkej rozprave prijali zmeny navrhnuté úradom a uznesenie odhlasovali.

Pozrite si záznam zo zasadnutia v neskrátenej, nezostrihanej podobe.

Vyjadrite svoj názor