Mix 2020. 04. 07.

Vláda nariadila mimoriadne opatrenia počas Veľkej noci

Na základe uznesenia Vlády SR a nariadenia hlavného hygienika budú na území Slovenskej republiky platiť mimoriadne opatrenie v podobe obmedzenia pohybu a zákazu vychádzania v termíne od 8. apríla od 00:00 do 13. apríla 23:59 (streda až pondelok).

Na základe daných opatrení sa zakazuje zhromažďovať sa s inými osobami okrem osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti a akýkoľvek pohyb na verejných priestranstvách okrem výnimiek.

Medzi výnimky patria:

  • Osoby, ktoré pôjdu do a zo zamestnania vrátane podnikateľov, ktorí budú cestovať za výkonom svojej činnosti (vrátane „pendlerov“ podľa výnimky 30 km za hranicami SR)
  • Osoby, ktoré pôjdu na nákup v nevyhnutnom rozsahu, na nákup potravín, liekov, drogérie alebo krmiva pre zvieratá
  • Osoby, ktoré pôjdu zabezpečiť základné potreby pre cudziu osobu (susedská výpomoc, dobrovoľníctvo) v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc
  • Osoby, ktoré pôjdu zabezpečiť starostlivosť o deti alebo zvieratá
  • Osoby, ktoré pôjdu natankovať pohonné hmoty
  • Osoby, ktoré pôjdu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej starostlivosti, pričom si bude môcť zobrať sprievod vo forme jednej ďalšej osoby
  • Osoby, ktoré pôjdu do prírody za účelom pohybu v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc
  • Osoby, ktoré pôjdu na pohreb blízkej osoby
  • Osoby, ktoré pôjdu za účelom starostlivosti o príbuzného, ktorý je na starostlivosť odkázaný v rámci jedného okresu, resp. v rámci územia Bratislavy a Košíc

Zdroj: Polícia SR