Mesto 2011. 12. 23.

Z mestského úradu budú prepúšťať zamestnancov

Rok 2011 bol pre mesto Komárno mimoriadne náročný, uviedol primátor Anton Marek. Končiaci rok bol podľa jeho slov v znamení súbojov s časťou mestského zastupiteľstva a konsolidácie mestských financií.

„Vyše 800-tisíc eur boli dlžoby. Tie sa museli okamžite splácať. Bolo nutné hneď po mojom nástupe do funkcie rokovať s bankou a vziať si preklenovací úver. Boli vyprázdnené účty, nevedeli sme nájsť zmluvy,“ hovorí Marek.

Ako pripomenul, fungovanie mesta negatívne ovplyvňovali aj konflikty s časťou poslaneckého zboru. „Je to zlé, keď sa na mestskej úrovni povie, že opozícia. Všetci sme boli zvolení preto, aby sme robili v prospech mesta. My sme mali problémy. Niektorí poslanci blokovali branie úverov, neskoršie sme mali schválený rozpočet, čiže nejaké väčšie investície sa nedali realizovať. Okrem toho nebolo ani veľa možností získať financie z európskych fondov,“ zdôraznil Marek.

Dôležité však podľa jeho slov je, že sa mnohé záležitosti vykryštalizovali a podarilo sa vyriešiť aj najväčšie problémy s dlhmi mesta. „Dnes už je jasné, že na mestskom úrade pracuje príliš veľa ľudí a my musíme šetriť. Na prevádzku úradu je vyčlenených o 120-tisíc eur menej ako v uplynulom období. Úsporné opatrenia budeme robiť tak, že zrealizujeme reštrukturalizáciu a s ňou súvisí aj to, že bude potrebné znížiť počet zamestnancov,“ povedal Marek. Mesto chce pracovníkov úradu prepúšťať postupne.

Presný počet ľudí, ktorých by sa úsporné opatrenia mali dotknúť, však primátor prezradiť nechcel. „Musíme k tomu veľmi ľudsky pristupovať. Takže teraz sa k tomu vyjadrovať nebudem, uviedol. Pozitívom je podľa jeho slov aj skutočnosť, že mesto už má schválený rozpočet, čo umožní v roku 2012 naštartovať viaceré rozvojové aktivity.“