Kultúra 2016. 10. 21.

Deň otvorených dverí v Gymnáziu Hansa Selyeho v Komárne

Riaditeľstvo Gymnázia Hansa Selyeho v Komárne usporiada Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v dňoch 22. a 23. novembra (v utorok a v stredu) 2016 v priestoroch našej školy pre všetkých žiakov 9. ročníka základných škôl.

Pre návštevníkov je pripravený zaujímavý program v dvoch častiach. V prvej časti programu sa prítomní oboznámia s minulosťou a prítomnosťou nášho gymnázia, priebehom vyučovania, novými maturitnými skúškami, mimoškolskou záujmovou činnosťou a možnosťami štúdia na vysokých školách či univerzitách. V druhej časti programu žiaci majú príležitosť zúčastniť sa na otvorených hodinách. Rodičia a pedagógovia môžu získať odpovede na konkrétne otázky týkajúce sa štúdia.

V budúcom školskom roku by sme chceli otvoriť 4 triedy prvého ročníka a tiež prvý ročník osemročného gymnázia. V tomto školskom roku máme 22 tried, chodí sem 595 študentov z 12 okresov z piatich krajov. Naše gymnázium sa pýši vynikajúcimi výsledkami, v tomto školskom roku naše gymnázium obsadilo 3. miesto spomedzi 96 škôl Nitrianskeho kraja na základe dosiahnutých výsledkov na športových súťažiach.

Od septembra naši študenti športujú na modernom, multifunkčnom športovom ihrisku, ktoré bolo vybudované na ploche 1600 m2 v celkovej hodnote 108 tisíc eur. Športové ihrisko môžu využívať nielen milovníci futbalu, ale aj ďalších športov, ako je streetball, čiže mestská forma basketbalu, tenisu alebo atletiky. Každoročne organizujeme exkurzie do Španielska, Nemecka a do Veľkej Británie. V tomto školskom roku u nás týždenne trikrát učí britský lektor.

V rámci tohto podujatia srdečne očakávame žiakov 9. ročníka, ctených rodičov a každého záujemcu.

-PaedDr. Zsuzsanna Králik-

dod_ghskn2