Mesto 2013. 10. 23.

Dni otvorených dverí na Strednej priemyselnej škole

Stredná priemyselná škola v Komárne v tomto roku usporiada už tradičné Dni otvorených dverí, a to 24. až 26. októbra 2013. V rámci tohto podujatia srdečne očakávame žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ, ctených rodičov a každého záujemcu.
Počas týchto dní našim návštevníkom poskytujeme informácie o jednotlivých študijných odboroch, o prijímacom konaní na školský rok 2014/2015 a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v našom výučbovom programe v minulých rokoch.

Návštevníci pod vedením našich pedagógov môžu absolvovať „okružnú cestu“ po škole a majú možnosť nahliadnuť do tried, odborných učební, laboratórií a dielní. Pre návštevníkov pripravíme aj zaujímavú výstavu z prác našich žiakov.

Záujemcov očakávame počas trvania akcie od  8:30 do 13:00 hod. V prípade záujmu prijímame návštevy aj v popoludňajších hodinách. Chceli by sme vyzdvihnúť, že aj počas posledného dňa, t.j. 26. októbra (v sobotu) taktiež očakávame návštevníkov vo vyššie uvedenom čase!
S radosťou privítame každého záujemcu počas Dní otvorených dverí 2013 na SPŠ v Komárne!