Mesto 2014. 10. 29.

Komárňanská nemocica uviedla do prevádzky moderný digitálny mamograf

Nový moderný digitálny mamograf s úpravou pracoviska a ukončenie procesu úplnej digitalizácie rádiologického oddelenia za viac ako 250 000 eur slávnostne uviedla dnes, 29. októbra, do prevádzky Všeobecná nemocnica Komárno, ktorú prevádzkuje nezisková organizácia FORLIFE a manažérsky riadi spoločnosť AGEL SK. Prístroj Fujifilm Amulet, ktorý patrí na slovenskom trhu medzi špičky, spĺňa najnáročnejšie požiadavky mamografického vyšetrenia a v porovnaní so súčasným prístrojom z roku 1994 je kvalitatívne na ďaleko vyššej úrovni.

Dnešného slávnostného otvorenia mamografického pracoviska sa zúčastnil aj primátor mesta Komárno MUDr. Anton Marek. Zdravotníkom poprial mnoho úspechov pri realizácii vyšetrovacích výkonov v novovybudovanom prostredí. Všetci prítomní ocenili vytvorenie príjemného a moderného pracovného prostredia pre lekárov a rádiologických asistentov, čo sa iste prejaví aj v kvalite poskytovanej starostlivosti pre pacientky z Komárna a širokého okolia. Tie tak získajú nielen kvalitnejšiu starostlivosť, ale aj komfort a dostatočné súkromie pri čakaní na vyšetrenie.

„Moderné mamografické pracovisko vrátane materiálno-technického vybavenia spĺňa aj najvyššie požiadavky kladené na takéto pracoviská,“ uviedol pri slávnostnom otvorení riaditeľ nemocnice Mgr. Viktor Dudáš.

„Nový prístroj funguje na princípe priamej digitalizácie. Znamená to, že röntgenové zariadenie je na detektore priamo konvertované na elektrický signál a digitálny obraz vzniká už za niekoľko sekúnd po expozícii. Záznam je veľmi kvalitný, s vysokým rozlíšením a v prípade potreby je možné ho následne upraviť,“

hovorí primár rádiologického oddelenia MUDr. Tamás Hollósy s tým, že digitálna mamografia je pre diagnostiku rakoviny prsníka veľkým prínosom, pretože dokáže odhaliť aj drobné zmeny štruktúry v prsníku.

Podstatnou výhodou je aj jednoduchá archivácia do elektronického nemocničného systému, ukladanie dát na CD či DVD nosiče a jednoduchá komunikácia medzi mamocentrami. Špeciálna technológia kompresných lopatiek, ktoré sa v priebehu stlačenia prispôsobia prirodzenému tvaru prsníka, prináša pacientkam väčší komfort počas vyšetrenia. Tým, že odpadá manipulácia s filmovým materiálom, sa doba vyšetrenia celkovo skráti a  mamografické pracovisko vo Všeobecnej nemocnici Komárno bude môcť vyšetriť až dvojnásobné množstvo pacientiek.

Karcinóm prsníka je najčastejším zhubným nádorom diagnostikovaným u žien. Najväčšiu nádej na uzdravenie majú predovšetkým pacientky, u ktorých je včas stanovená diagnóza a následne zahájená liečba. Včasné odhalenie choroby je možné práve vďaka mamografickému skríningovému vyšetreniu. To môžu podstúpiť zdarma raz za dva roky v rámci prevencie všetky ženy staršie ako 40 rokov.

„Aj napriek tomu, že mamografické vyšetrenie zachránilo tisíce životov, stále je tu mnoho žien, ktoré majú strach a na mamografiu nejdú. Na druhej strane zaznamenávame veľký záujem o preventívne vyšetrenie zo strany mladých žien,“ podotýka primár oddelenia. „Ak zachytíme rakovinu prsníka ešte pred objavením klinických príznakov, šanca na úplné uzdravenie je veľká,“

Tím rádiologického oddelenia.

Všeobecná nemocnica Komárno v rámci dnešného slávnostného otvorenia uviedla do prevádzky úplné digitalizované rádiologické oddelenie, ktoré nemocnicu stálo 80 tisíc eur. Digitalizované sú všetky RTG prístroje nemocnice. Skiagrafy, ktorými sa snímkujú jednotlivé časti ľudského tela, vďaka digitalizácii umožňujú získať sériu obrazov v elektronickej forme a prehliadať ich na špeciálnych diagnostických monitoroch. Takto získaný obraz je možné podľa potreby ďalej upravovať napr. zväčšovať ako celok, použiť elektronickú lupu a získať detailnejšiu informáciu o možnej zmene.

„Výhodou digitalizácie je čas, v priebehu ktorého je snímok spracovaný a odoslaný lekárovi, a tiež zvýšená kvalita obrazu s možnosťou jeho ďalšej úpravy. Ide o skvalitnenie a urýchlenie liečebného diagnostického postupu,“ doplnil MUDr. Tamás Hollósy.

Komárňanská nemocnica začala vyšetrovať mamografickým prístrojom už v roku 1990. V minulom roku na pracovisku vyšetrila zhruba 1200 žien z Komárna a okolia. Kúpou nového prístroja sa ich počet môže navýšiť aj o trojnásobok.

Ženy sa môžu na mamografické vyšetrenie v nemocnici objednať osobne alebo telefonicky na čísle +421 35 7909 311.