Mesto 2014. 09. 16.

MHD je v Komárne tento týždeň zadarmo!

Európsky týždeň mobility je každoročná kampaň o udržateľnej mestskej mobilite organizovaná s politickou a finančnou podporou Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie a dopravu Európskej komisie. Cieľom kampane, ktorá prebieha každoročne v dňoch 16. – 22. septembra, je podporiť európske samosprávy, aby zaviedli a podporovali udržateľné dopravné opatrenia a prerozdelili či prebudovali ulice i verejné priestranstvá v prospech ľudí. Miestne samosprávy by zároveň mali vyzvať ľudí, aby vyskúšali alternatívy automobilovej dopravy.

Týždeň podujatí vrcholí aktivitou “Do mesta bez auta!”, ktorá prebieha už od roku 2000. Vyžaduje od účastníckych samospráv vyčlenenie jednej či viacerých zón, ktoré sú bežne užívané motorovou dopravou, výhradne pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu, a to počas celého dňa.

Mesto Komárno a firma ARRIVA Nové Zámky a.s. (ako prevádzkovateľ MHD v meste) po vzájomnej dohode ponúkajú občanom možnosť oboznámiť sa s alternatívou verejnej dopravy a využiť počas tohoto týždňa (16.-22.09.) bezplatné cestovanie linkami MHD. Cestujúcim budú vystavené lístky s nulovou hodnotou, aby bolo možné vyhodnotiť úspešnosť tejto akcie.

Vyskúšajte si verejnú dopravu v našom meste, pretože Váš pozitívny záujem k autobusovej doprave zníži podiel individálnej dopravy na našich cestách.

tyzden mobility 2014

(komarno.sk, foto: sxc.hu)