Mesto 2015. 06. 19.

Odovzdali obnovený chodník na ulici Lehára

Vedenie mesta odovzdalo výsledok prvej významnejšej investície, a to obnovenú časť chodníka na Lehárovej ulici, ktorá nebola opravovaná viac ako 35 rokov.
Dva stromy v starom chodníku vyrástli do takej veľkosti, že korene takmer úplne zničili časť chodníka, nadvihli obrubníky a začali vrastať do základov priľahlých budov. Zničený chodník sa stal nebezpečným pre chodcov, nadvihnuté obrubníky pravidelne ničili nárazníky vozidiel a korene poškodzovali základy budov. László Stubendek, primátor mesta má tiež negatívne skúsenosti, nakoľko aj jemu sa podarilo poškodiť nárazník pri parkovaní na tomto úseku. Viceprimátor Imrich Knirs, hlavný iniciátor tohto projektu povedal, že okrem chodníka s vynikajúcim povrchom dostali obyvatelia miesto dvoch stromov šesť nových japonských čerešní – Sakúr, ktoré skrášlia zeleň v centre mesta. Stromy sa dajú ľahko udržiavať a v čase kvitnutia ich ružové kvety budú pôsobiť esteticky v „bráne“ centra mesta. Alexander Patus, vedúci príslušného odboru povedal, že 45 metrov chodníka prešlo úplnou rekonštrukciou. Vymenený bol betónový podklad chodníka, nanovo boli osadené obrubníky (použité boli pôvodné mramorové diely) a bol urobený nový asfaltový povrch. Premiestnená bola aj zastávka MHD, čím sa zvýšil počet parkovacích miest a zvýšila sa bezpečnosť. Zhotoviteľom projektu bola komárňanská firma Korekt a cena investície bola vo výške cca. 9600 Eúr.

-krá-, -dr-